Allianse spiser Data Consult

Telenor Data Consult er fusjonert inn i Telenor Allianse. Sterkere fokus på IT-løsninger for kommune-Norge er årsaken til organiseringen.

Data Consult, som ble kjøpt av Telenor Bedrift tidligere i år, har i flere år vært en av de ledende leverandørene av IT-løsninger til norske kommuner. Fra før satt da Telenor Bedrift med Allianse Informasjonssystemer som jobbet mot kommunemarkedet.

Nå overtar Telenor Allianse aktiva, gjeld, ansettelsesavtaler og avtaler mot kunder, samt leverandører og andre samarbeidspartnere. Ingen av de ansatte mister jobbene og virksomheten som drives i Tromsø skal videreføres som en del av Telenor Allianse.

- Hovedformålet med fusjonen er å samle den offentlige programvarevirksomheten i en koordinert og rasjonelt drevet enhet til det beste for våre kunder, sier administrerende direktør, Kjell Rune Nakkestad.

Til toppen