AMD planlegger åttekjerners kraft-PC

AMD har annonsert flere av selskapet viktigste teknologiplaner for de neste årene, både for PC-er og servere.

AMD planlegger åttekjerners kraft-PC

AMD har annonsert flere av selskapet viktigste teknologiplaner for de neste årene, både for PC-er og servere.

Med markedets store forventninger til Intels kommende Core 2-teknologi, har AMD trolig sett seg nødt til å fortelle mer om selskapets teknologiplaner for de neste årene. Selskapet annonserte i går detaljer om blant annet neste generasjons arkitekturer og en entusiastplattform som skal gi ekstra høy ytelse.

Sistnevnte har fått kodenavnet "4x4" og er først og fremst rettet mot konsumentmarkedet. Denne vil ta i bruk en firekjernet flerprosessorkonfigurasjon som skal gjøres mulig med AMDs Direct Connect Architecture. Plattformen vil bli designet for å kunne oppgraderes til totalt åtte prosessorkjerner når AMD lansere firekjernede prosessorer i 2007. Det skal spesielt være brukere med store krav til fleroppgavekjøring innen spill, digital video og andre prosessorkrevende applikasjoner som benytter mange tråder, som er målgruppen for 4x4-plattformen. Ifølge AMDs veikart vil 4x4-plattformen introduseres i år, basert på to tokjernede prosessorer.

AMD forteller også om selskapets neste generasjons prosessor arkitekturer. I midten av 2007 vil denne bli lansert med firekjernede prosessorer for servere, arbeidsstasjoner og avanserte PC-er, og med tokjernede prosessorer for gjennomsnitts-PC-ene. Prosessorene vil lages med 65 nanometers prosessteknologi og inkludere blant annet en ny mulighet for dynamisk justering av frekvensen til hver enkelt prosessorkjerne, tilpasset arbeidsbelastningen til systemet. Dette vil være med på å redusere effektforbruket. AMD forventer at selskapets serverprosessorer, Opteron, vil for et 60 prosent forbedret ytelse-per-watt-forhold i løpet av 2007, og omtrent 150 prosent forbedret forhold i løpet av 2008.

Brikkene vil ha støtte for minnetypen DDR2 med en mulighet for migrering til DDR3. Støtte for minne av typen FB-DIMM vil komme når det blir "formålstjenlig".

Selskapet vil ta i bruk HyperTransport 3.0, som ifølge spesifikasjonen har en båndbredde på 41,6 GB/s (5,2 GT/s).

Prosessorene vil fortsatt ha dedikerte L1 og L2-hurtigminner, men AMD planlegger å innføre et felles hurtigminne på det tredje nivået (L3) neste år, i hvert fall for serverprosessorene. Dette minnet skal etter hvert kunne bli utvidbart.

I tillegg til dette vil AMDs plattformer for servere og arbeidsstasjoner i år få støtte for DDR2. I 2007 kommer støtten for HyperTransport 3.0 og 128-bits flyttallsenheter, mens 2008 skal bringe med seg Direct Connect Architecture 2.0, større cacheminner og plattformstøtte for teknologier og standarder som FBDIMM, I/O-virtualisering, PCI Express 2 og 10 Gigabit Ethernet.

    Les også:

AMDs planer for stasjonære PC-er er delt i tre kategorier - "perfomance", "mainstream" og blad-PC, tynnklienter og maskiner med liten formfaktor (SFF).

Felles for alle er støtte for DDR2-minne og virtualisering, som nå er på vei inn på markedet gjennom AMDs AM2-sokkel og tilhørende prosessorer. 2007 vil bringe med seg nye prosessorkjerner, større cacheminner og HyperTransport 3.0. I 2008 vil kjernene forbedres ytterligere. Dessuten vil de innføres støtte for DDR3-minne.

Den sistnevnte kategorien av PC-er vil få alle disse forbedringene, mens "mainstream"-kategorien, det vil si gjennomsnitt-PC-ene i tillegg vil være utstyrt med tokjernede prosessorer allerede i år. I 2008 vil disse PC-ene i tillegg utstyres med støtte for PCI Express 3.0.

"Performance"-kategorien, altså de aller raskeste PC-ene, heretter kjent som 4x4, vil dessuten alltid ha støtte for flere samtidige grafikkort (Nvidia SLI eller ATI CrossFire). De skal fra 2007 kunne leveres med firekjernede prosessor.

På den bærbare siden planlegger AMD en ny design som skal lanseres i andre halvdel av 2007. Også her skal ytelse-per-watt-forholdet være i fokus, sammen med forlenget batterilevetid. Dette skal oppnås ved muligheten for dynamisk å skru én eller begge kjernene av eller på, for deretter å strupe båndbredden til brikkenes HyperTransport-teknologi, basert på den tredje utgaven av spesifikasjonen.

Blant de øvrige teknologiene AMD planlegger for bærbare PC-er, vil støtte for HDMI og maskinvareakselert HD-video komme i 2007. Det vil også støtte for WWAN (Wireless Wide Area Network), WLAN basert på 802.11n og hybride harddisker, i tillegg til den nye 65 nanometers prosessorkjernen og forbedringer innen effektstyring og fordeling i prosessorene. I 2008 vil AMDs bærbare plattform leveres med støtte for DDR3-minne og mer avanserte grafikk- og kommunikasjonsløsninger. En ny generasjon prosessorkjerne, basert på 45 nanometers teknologi, skal også innføres.

AMD har også annonsert flere nye kodenavn på prosjekter selskapet arbeider med.

"Torrenza" er det foreløpige navnet på det AMD kaller en åpen, kundesentrert innovasjonsplattform, som utnytter mulighetene som ligger i Direct Connect Architecture og HyperTransport for å la andre prosessor- og maskinvaretilbydere videreutvikle innen et felles økosystem. Torrenza vil gjøre det mulig for fellesskapet å utvikle og sette i drift applikasjonsspesifikke hjelpeprosessorer som arbeider side om side med AMD-prosessorer i systemer med flere sokler.

Blant hjelpeprosessorene AMD ser for seg, er prosessorer spesielt tilpasset områder som Java, XML, flyttallsbaserte vektorer og medieprosessering.

Ifølge Marty Seyer, senior visepresident i AMD for det kommersielle segmentet, er den første fasen av Torrenza så godt som utført ved hjelp av en tidligere investering i HyperTransport som åpner for silisiumbrikkesett fra partnere. Den neste fasen, som ble annonsert i går, skal åpne for lisensiering av koherent HyperTransport til medlemmene av det nevnte økosystemet. Dette utviklingsarbeider er i gang gjennom blant annet støtte ekspansjonssporet HTX (HyperTransport eXpansion).

"Trinity" er navnet på en strategi som innebærer å koble sammen teknologier for sikkerhet, virtualisering og administrasjon gjennom en åpen tilnærming. AMD vil gjennom Trinity tilby åpne og utvidbare verktøy til selskapets OEM-partnere, for å tilby et rammeverk for forbedret IT-administrasjon og -sikkerhet. Delere av Trinity er allerede blitt tilgjengelige gjennom AM2-sokkeln. Flere vil bli rullet ut i løpet av året.

Det siste prosjektet, med kodenavnet "Raiden", vil bygge på Trinity. Dette skal endre miljøets fokus fra fysisk klientbasert databehandling til levering av klienttjenester med forbedret sikkerhet og administrasjonsmuligheter. Raiden skal både støtte tradisjonelle PC-klienter og nye formfaktorer inspirert av blant annet leveringsmodellen ”programvare-som-en-tjenest”e. AMD samarbeider med både maskin- og programvareleverandører for å levere disse løsningene kommersielt.

Seyer har stor tro på at selskapets planer vil bli godt mottatt. Det forventer å ha en tredel av det totale prosessormarkedet innen 2008, en betydelig økning fra de 21,1 prosent selskapet hadde av PC-prosessormarkedet i første kvartal i år. Det siste tallet, som stammer fra Mercury Reaseach, er likevel betydelig høyere enn 16,9 prosent, som var AMDs andel for et år siden.

Utfordringen ligger blant annet på kapasitetssiden, men AMD har nylig annonsert store investeringer i produksjonsanlegg i Tyskland. Det er ventet at selskapet vil være i full gang med produksjonen av 65 nanometers brikker i fjerde kvartal i år. I midten av 2008 regner selskapet med å være klar for å lage brikker med 45 nanometers prosessteknologi.

En hel del av disse nyhetene er beskrevet i denne presentasjonen (PowerPoint).

Til toppen