Amerikanere flest frykter internett

I USA stiller 59 prosent av befolkningen seg avventende eller direkte negativ til internett og andre moderne kommunikasjonsmidler.

I USA stiller 59 prosent av befolkningen seg avventende eller direkte negativ til internett og andre moderne kommunikasjonsmidler.

Dette kommer fram av en undersøkelse gjennomført av psykolog Michelle M. Weil på vegne av telekomselskapet MCI. 1000 amerikanere var med på undersøkelsen. I sin private psykologpraksis behandler Weil personer som lider av det hun kaller "teknofobi", en tilstand hun beskriver som "et mildt til alvorlig ubehag ved tanken på å anvende kommunikasjonsteknologi." Hun har også utgitt en brosjyre sammen med MCI, kalt Teknoterapi, hvordan mestre frykt, fobi og frustrasjon knyttet til kommunikasjon.

I undersøkelsen krysset bare 35 prosent av på alternativet "i første rekke" som beskrivelse på sitt samlede forhold til mobiltelefoner, personsøkere, e-post og internett.

Weil mener at manges oppfatning av teknologi stammer fra den tiden den var vanskelig å bruke, og at de ikke er klar over at den er blitt mer brukervennlig, rimeligere og mer integrert med dagliglivet.

39 prosent av dagens ikke-brukere antar de vil bli brukere innen år 2000, enten på grunn av jobb eller for å holde kontakt med venner og familie. De oppfatter dette som et krav, ikke som et eget ønske, ifølge Weil.

Undersøkelsen avdekker ingen forskjell mellom kvinner og menn. 58 prosent av mennene og 59 prosent av kvinnene beskriver seg som avventende eller negative til den moderne kommunikasjonsteknologien.

Ikke overraskende slår undersøkelsen fast at de som bruker mobiltelefoner, personsøkere, e-post og internett er langt mer positive til teknologien enn ikke-brukerne. Men selv her var det noen som krysset av på alternativet "frustrert": hele 12 prosent av personsøkerbrukere, mot fire til fem prosent for mobiltelefoner, e-post og internett.

Til toppen