JUSS OG SAMFUNN

Amerikansk by forbyr ansiktsgjenkjenning

Myndighetene i San Francisco forbyr bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi for politiet og flere av byens kommunale etater.

Illustrasjonsfoto. Overvåkningskamera i finansdistriktet i San Francisco.
Illustrasjonsfoto. Overvåkningskamera i finansdistriktet i San Francisco. Eric Risberg

Storbyen blir dermed den første i USA som gjør dette.

Forbudet er del av en bredere lov som krever at byens etater innfører retningslinjer og innhenter tillatelse for overvåkingsteknologi de allerede bruker eller har planer om å kjøpe.

I flere andre lokale kommuner stilles det lignende krav.

Forkjempere for forbudet mener bruk av teknologien er i strid med personvernet og borgerrettighetene.

Forbudet gjelder kun for politiet og for andre kommunale etater. Den hindrer ikke føderale statlige myndigheter å benytte seg av teknologien på flyplasser og i havner, og den hindrer heller ikke personlig eller profesjonell bruk.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.