Amerikansk rentereduksjon sender aksjer til himmels

Fyrbøter Alan Greenspan skuffer køl inn i amerikanske forbrukere for å få dem til å etterspørre mer. Vet han noe markedet ennå ikke vet?

Alan Greenspan, sjef for den amerikanske sentralbanken (Fed), gjorde i går et overraskende rentekutt og sendte dermed det internasjonale aksjemarkedet rett opp.

Markedet var allerede i utgangspunktet positivt stemt på bakgrunn av at en del større selskaper nå ser ut til å kunne rapportere at de har kontroll på situasjonen og at det er et lys i enden av tunnelen.

De europeiske børsene kommer til å starte kraftig opp i dag som en følge av at sentimentet i øyeblikket virker svært positivt.

Nasdaq-100 indeksen steg også videre etter at det amerikanske markedet stengte for ordinær handel.

Lavere rente betyr lavere kostnader for amerikanske selskaper. Det betyr også lavere lånekostnader for amerikanske forbrukere og bidrar sammen med økt formue som følge av verdistigning i aksjemarkedet til stimulering av etterspørselen.

Det store spørsmålet nå er hva som beveger Alan Greenspan & Co til å foreta disse grepene. Bakgrunnen må være at Fed er usedvanlig bekymret for den økonomiske situasjonen.

Renten er nå satt ned med to prosentpoeng siden nyttår. Et av disse poengene er kommet som ekstraordinære nedsettelser mellom møtene i den amerikanske pengepolitiske komiteen.

Tidligere har det fra makroanalytikere vært antydet at renteinstrumentet trenger 6-9 måneder før det virker gjennom realøkonomien. Med andre ord er ikke den realøkonomiske effekten fra de første rentejusteringene i januar enda kommet igjennom.

At man er til de grader aggressiv i rentenedsettelsene tyder på at økonomien er i skikkelig ulage og spørsmålet er om Fed nå i virkeligheten løper etter økonomien.

Det er heller ikke noe godt tegn at sentralbanken velger å foreta disse endringene mellom de annonserte møtene. Det styrker ikke tilliten til at banken har kontroll.

Renteendringer ut av det blå, som i går, spiser av sentralbankens og Alan Greenspans troverdighet på lang sikt og inneholder også et element av såkalt "moral hazard" i forhold til det amerikanske aksjemarkedet.

I går så vi nemlig at også børsfallet ble trukket inn som argumentasjon for rentekuttet. Her kommer virkningen i form av stigende kurser umiddelbart og det indikerer at det var frykten for nedsmeltning av det amerikanske forbruket som en følge av formuesfall som lå i bakhodet til sentralbanken når de foretok denne beslutningen.

I dag skal man være spesielt observant på de nye ledighetstallene som kommer før åpning av det amerikanske markedet. Vi kan ikke se bort i fra at Greenspan & Co allerede har fått en pekepinn på hvor disse bærer og at det kan være noe av bakgrunnen til denne uventede reaksjonen.

Dersom tallet for nye ledige er steget mer enn markedet forventer vil vi kunne få en relativt kraftig korreksjon av dagens og gårsdagens oppgang.

Men frem til da går det oppover.

Til toppen