Analyseverktøy gjør datasentraler «grønne»

Miljøpresset øker i databransjen. Her er et verktøy som skal bidra til «grønne» datasentraler.

Analyseverktøy gjør datasentraler «grønne»

Våren 2006 tok den norske spesialisten på virtualisering og distribuert databehandling, Commaxx, inn produkter fra det kanadiske selskapet PlateSpin. Selskapet satser på løsninger og verktøy innen virtualisering og serverkonsolidering, og retter primært mot datasentraler. Løsningene skal fungere godt i samspill med produkter fra VMware.

Markedsføringen til PlateSpin har hittil lagt hovedvekt på kostnadsreduksjon, blant annet knyttet til lavere energiforbruk.

Det siste året er strømsparing i stadig større grad blitt knyttet til miljøspørsmål, særlig med tanke på å redusere utslipp av klimagass i land der fossil brennstoff bidrar til en viktig del av elektrisitetsforsyningen. IBM er blant dem som satser stort på «grønne datasentraler».

I en så kåringskåt bransje som IT-bransjen var det kanskje bare et spørsmål om tid før noen fant på å dele ut priser til «årets grønneste IT-produkt». Det falt seg slik at Techworld var først ute, og at den første premien gikk nettopp til PlateSpin, for verktøyet PowerRecon.

Dette er et hjelpemiddel for å analysere og planlegge endringer i datasentraler. PowerRecon gir konkrete anbefalinger innen serverkonsolidering, kapasitetsplanlegging og energieffektivisering.

Salgsdirektør Kjell Arild Sandvik i Commaxx sier han erfarer at det er en holdningsendring på gang i forhold behovet for å redusere energibruken innen IT.

– Vi har mange kunder som har gitt oss positive tilbakemeldinger på konkrete energibesparelser fordi de har innført en virtuell infrastruktur, sier han i en pressemelding.

PowerRecon gir kundene innsikt, visuelle analyser, modelleringsfunksjonalitet og konsolideringsråd for å dimensjonere og optimalisere datasenteret. Det ser på hele infrastrukturen og gir administrator oversikt over hvordan ressursene blir brukt. Dermed får man et nøyaktig bilde over potensielle kostnadsbesparelser og hvilken avkastning man kan få ved å konsolidere, heter det videre.

    Les også: