Analytikerne ser mer optimistisk på PC-salget

IDC tror det globale PC-salget vil vokse med 4,7 prosent i 2002. Gartner er enda mer optimistisk, og foreslår 5,4 prosent.

Sviktende PC-salg verden over har plaget IT-bransjen helt siden overgangen til år 2000. Fra 2000 til 2001 falt leveransene med ytterligere 4,0 prosent, ifølge anslag fra IDC.

Analytikerne i IDC har sett nærmere på tallene for første kvartal, og mener å kunne spore tegn på økt kjøpevilje i næringslivet. Anslaget på tallet på solgte PC-er verden over er justert oppover til 140 millioner. Det er 4,7 prosent flere enn i 2001. IDCs opprinnelige anslag for 2002 var 1,8 prosent vekst. I mars ble anslaget justert oppover til 3,0 prosent.

Les også

Økningen er størst i USAs forbrukersegment, hele 7,6 prosent. USA samlet antas å vokse med 5,5 prosent. Veksten er mindre i Europa enn i USA, og i Japan forventer IDC at det blir levert færre PC-er enn i fjor.

Gartners reviderte anslag for veksten i 2002 lyder på 5,4 prosent. IDC og Gartner har noe avvikende metodikk. Gartner ser ingen vekst i første halvår, og 9,0 prosent vekst i fjerde kvartal.

I 2003 tror IDC på 11,1 prosent årsvekst i det globale PC-salget. Da forventes USA å ligge under verdensgjennomsnittet, med 10,3 prosent.

IDCs anslag for utviklingen fra 2000 til 2001 er også justert. Selskapet opplyser at en gjennomgang av leveransene av PC-er uten kjente merker viste at 8 millioner maskiner ikke hadde kommet med i den opprinnelige statistikken. Derfor er nedgang justert til 4,0 prosent, mot det tidligere anslaget på 5,0 prosent.

Til toppen