Angelsaksisk teleallianse til overhaling

De to selskapene AT&T og British Telecom (BT) revurderer nå sitt joint venture Concert, selskapet som skulle være en spydspiss mot det internasjonale telemarkedet. Nå er til og med alliansens eksistens på dagsorden.

Concert ble etablert i 1999 som et samarbeid mellom de to teleselskapene for å betjene det internasjonale bedriftsmarkedet for kunder som krever teleoperatører med tilstedeværelse også andre steder enn i Storbritannia og USA. Alliansen mellom de to selskapene førte blant annet til at AT&T trakk seg som partner til den europeiske telealliansen Unisource der blant annet Telia inngikk, og som førte til at hele alliansen løste seg opp.

Imidlertid har Concert ikke blitt den planlagte suksessen. Dette har ført til at en vurderer flere alternative løsninger for en videreføring av telesamarbeidet.

Tiltakene som er under granskning er å overføre Concert-aktivitetene til AT&T, en ren fusjon av forretningsvirksomhetene til AT&T og BT, eller å la de to selskapenes overta "sine" Concertkunder, hvor sistnevnte i realiteten betyr en nedleggelse av selskapet.

Grunnstammen av kunder i de to selskapene er 300 bedriftskunder. Overgangen til Concert gikk imidlertid ikke smertefritt og mange selskap opplevde problemer, som i sin tur har gått ut over inntjeningen. AT&T mener dette er deler av årsaken det dårlige 2000-resultat i selskapets forretningsdel. I sin årsrapport bekrefter selskapet at en jobber med BT for å komme fram til løsninger som skal bedre og styrke de to selskapenes forbindelser.

Hovedproblemet for Concert er salget utenfor den angelsaksiske sfære, der salget har gått svært tregt. Verken AT&T eller BT ønsker ifølge avisen å legge ned Concert. Men begge selskapene sliter hver med sine problemer på hvert sitt hjemmemarked, AT&T med knallhard konkurranse og BT med enorm gjeld.

Samtidig bekrefter AT&T at det er i samtaler med både BT og BTs erkerival i Storbritannia, Vodafone om salg av selskapets aksjepost i Japan Telecom. Utfallet av salget er direkte avgjørende på hvilket av de to britiske selskapene som får kontrollen på Japan Telecom etter at Vodafone før nyttår kjøpte seg opp i selskapet. Trolig også avgjørende for forholdet mellom BT og AT&T.

Til toppen