Annonsørene: - Diskuterer gjerne nettreklame

Etter bataljen med Nettavisen, inviterer Forbrukerombudet mediebransjen til å se på retningslinjer for nettannonsering. - Vi diskuterer gjerne dette, selv om det blir nytt å diskutere annonseformater, sier leder i Annonsørforeningen, Bjørn F. Hauge.

Krangelen mellom Nettavisen og Forbrukerombudet endte lykkelig: gardinformatet som tidligere dekket over den redaksjonelle teksten, er endret slik at den store annonsen idag ligger i overkant av Nettavisens artikler og trekkes opp etter noen sekunder.

- Jeg vil ikke forhåndsgodkjenne noe, men ser at Nettavisen nå har innført et nytt konsept hvor de fjerner elementet som dekker over den redaksjonelle teksten, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til digi.no.

Ombudet mener det var en konstruktiv og positiv prosess som førte frem til en løsning på formatkrangelen.

Nå ønsker ombudet å utarbeide retningslinjer for nettannonsering. Både de største norske nettstedene og Norske Annonsørers Forbund (ANFO) inviteres til å være med på diskusjoner i en arbeidsgruppe.

Thon understreker at de aldri har tatt stilling til om den omstridte Nettavisen-annonsen var lovstridig, men vil ha klarere linjer å styre etter i fremtiden:

- Vi lukker ikke døren helt for lovgivning på dette området, men ser ikke noen grunn til at det skal være en detaljert lovgivning i dette mediet. Vi ser ikke noe umiddelbart behov for regulering nå, så lenge vi kan benytte dagens paragrafer i markedsføringsloven, mener Thon som tidligere har hevdet overfor digi.no at de ikke driver en heksejakt, verken på nettannonsører eller nettannonsering.

- Vi diskuterer gjerne dette, spesielt sett i lys av at vi mener det er første gang myndighetene har tatt opp temaet annonseformater innen mediene. Jeg har ikke funnet at mediene noen gang har blitt dømt for formater, sier Bjørn F. Hauge.

Forbrukerombudet har tidligere uttalt til digi.no at påtrengende annonseformat absolutt faller innenfor både lovverket og ombudets oppgaver.

I den grad et regelverk måtte være nødvendig, er dét bedre enn at vi i stedet skulle ende opp med et forbud. Vi kan imidlertid ikke i utgangspunktet se behovet for andre regler på nåværende tidspunkt, mener Hauge.

Styret i ANFO var underveis i prosessen innstilt på at en av de aktuelle Nettavisen-annonsørene skulle kjøre saken og ikke bøye av.

Det var tre annonsører som fikk brev fra Forbrukerombudet med varsel om at formatet kunne rammes av markedsføringsloven, og en av dem, K-Bank, trakk seg tidlig i prosessen fra annonseformatet fordi de synes det var en uheldig måte å annonsere på. Heller ikke Norsk Tipping var spesielt interessert i å ri prinsipper, selv om de i utgangspunktet ikke så store problemer ved formatet:

- Jeg føler vel ikke at vi har trådt voldsomt over noen grenser her. Men dette vil heller ikke være en kampsak for oss, sa viseadministrerende direktør i Norsk Tipping, Jan Ollerud, til digi.no en stund tilbake.

Til toppen