Åpen kildekode er limt inn i Windows

Ikke bare er Hotmail stadig avhengig av åpen kildekodesystemet FreeBSD. Frivillige har også oppdaget at FreeBSD-kode er limt inn flere steder i Windows 2000.

Avsløringen i Wall Street Journal kommer mens Microsoft Corporation fører et korstog mot Linux spesielt, og mot alt som smaker av åpen kildekode generelt. Avisa skriver at Microsoft innrømmet begge kjensgjerninger fredag, etter først å ha avvist dem to dager tidligere.

Hotmail ble kjørt under åpen kildekodesystemet FreeBSD da Microsoft kjøpte denne web-baserte e-posttjenesten i 1997. De første forsøkene på å overføre Hotmail til Windows NT skal ha strandet på grunn av problemer knyttet til skalerbarhet og pålitelighet. I fjor sommer gjorde Microsoft et stort nummer av at Hotmail endelig utelukkende ble kjørt under Windows, etter flere års forlegenhet. Overføringen er beskrevet i et eget "white paper" som kan lastes ned fra Microsofts nettsted.

Fredag fikk Microsoft nok et forklaringsproblem da det måtte innrømme at annonsesporing og DNS-hosting for Hotmail fortsatt kjøres under FreeBSD. Det kom ingen offisiell forklaring på hvorfor Microsoft ikke har gitt korrekt informasjon om dette forholdet tidligere. Offisielt ble det påstått at en overføring til Windows var bare et spørsmål om tid.

En uoffisiell kilde innen Microsoft fortalte Wall Street Journal at de driftsansvarlige for Hotmail ville beholde FreeBSD fordi det er bedre enn Windows på visse funksjoner, og at de dessuten var i ferd med å øke bruken av gratisoperativsystemet. Erfaringene fra den uminnelige dagen i januar da hele Microsofts nettsted var nede, skal ha veiet tungt i denne avgjørelsen.

Avsløringen ga FreeBSD-entusiaster blod på tann, og en gruppe frivillige satte seg fore å finne mer åpen kildekode hos Microsoft. Dypt inne i Windows 2000 fikk de napp. Blant annet skal praktisk talt hele "TCP/IP"-seksjonen der alt som har med Internett-forbindelser ordnes, være mer eller mindre "klipp-og-lim".

Det må understrekes at dette ikke er ulovlig. FreeBSD distribueres etter en friere lisens enn Linux.

I korstoget mot åpen kildekode, framhever Microsofts utviklingssjef Craig Mundie at åpen kildekode utgjør en sikkerhetsrisiko, i tillegg til at den truer opphavsretten. Observatører setter korstoget i sammenheng med den kjensgjerningen at framgangen for åpen kildekode kan bremse for .Net og øke aksepten for andre måter å realisere felles visjoner for Internettets utvikling, som Java og Jxta.

Et interessant moment i dette korstoget er at Microsoft ennå ikke har kommet med noe eksempel på at en organisasjon er blitt svekket som følge av bruken av åpen kildekode.

Skal en tro Microsofts egen praksis, er heller det motsatte tilfellet. Helt til det går opp for kundene at det kan være enklere å skaffe seg FreeBSD direkte enn å kjøpe den integrert i en pakkeløsning fra Microsoft.

Og glem ikke at Apples MacOS X har hentet enda mer fra FreeBSD enn Windows har.

Til toppen