Åpner nytt mobilnett i dag

Når østerrikske Connect Austria mandag åpner sitt GSM 1800 mobilnett, er det samtidig det 11. mobilnettet utenfor Norge hvor Telenor deltar på eiersiden som settes i drift. Mobilselskapet priser seg inn på markedet ved å legge seg 50 prosent under Telekom Austria.

Connect Austria lanserer i dag mobiltjenesten - One - ved å prise seg minst 50 prosent lavere enn den statlige teleoperatøren Telekom Austria for innenlands-samtaler på dagtid.

One vil koste to østerrikske schilling for innenlandssamtaler, sammenliknet med 3,98 som er dagens minuttpris for det statlige fastlinje-operatøren Telekom Austria. Tilbudet er imidlertid spesialprodusert for næringslivskunder. Privatkundene må betale litt mer, nærmere bestemt fire schilling per minutt for tilsvarende samtaler.

Connect Austria vil også prise seg lavere enn sine mobilkonkurrenter, Maxmobil og Mobilkom, der henholdsvis Deutsche Telekom og Telekom Austria/Telecom Italia er hovedeierne. Telecom Italia kjøpte seg også inn i Telekom Austria med 25 prosent sist uke, etter å ta fått tilslaget i en internasjonal budrunde som Ameritech tapte.

Administrerende direktør i Connect Austria, Jorgen Bang-Jensen, sier at One vil dekke 60 prosent av landets befolkning ved dagens lansering, mens målet er 90 prosent i løpet av neste sommer.

Målet for selskapet er 30 prosents markedsandel ved utgangen av år 2000 målt i samtaletrafikk, samme år som selskapet etter planen når break even, med overskudd året etter.

Telenors investeringer i Connect Austria er på vel 500 millioner kroner. Østerrike har i dag vel 20 prosent mobilpenetrasjon og forhåpningen om at dette skal vokse til 60 prosent de neste sju til ti årene ligger bak de økonomiske ambisjonene.

Med på eiersiden er foruten Telenor, Tele Danmark, tyske Viag, britiske Orange, og østerrikske investorer.

TABELL: Det østerrikske mobilmarkedet, ifølge Global Mobile.

Operatør Oppstart

/nettype

Kunder per

30.06.97

Kunder per

30.06.97

PTV 11.94/NMT 450 16.400 0
PTV 07.90/TACS 900 256.500 230.000
PTV 12.93/ GSM 900 429.500 917.961
Maxmobil 10.96/ GSM 900 52.200 415.600
Connect Austria 10.98/GSM 1800 - 2.000*

*= per august 1998, kilde: Telenor International

Til toppen