Apple-kunder må bytte batteri

Etter fire tilfeller av overopphetede batterier, har Apple valgt å tilbakekalle 28.000 batterier i selskapets Powerbook-maskiner. Batteriet kan poteniselt ta fyr, selv om Apple ikke har fått rapporter om noe slikt så langt.

Apple Norge bekrefter at det kan være kunder i Norge som bør få byttet sine batterier og at man har forberedt et system for å gjøre så. Det er eiere som har kjøpt G4 Powerbook-maskiner mellom januar og august i år som bør sjekke serie-nummeret på sitt batteri.

Batteriene som blir byttet gratis av Apple har et modellnummer som starter med "A1045" og et serienummer som starter med HQ404, HQ405, HQ406, HQ407 eller HQ408. Nummeret står på en merkelapp på undersiden av batteriet.

I 2001 måtte Dell bytte 284,000 batterier som satt i bærebare PCer selskapet hadde solgt og Apple måtte bytte 570,000 PowerBook G3 strømforsyninger.

Til toppen