Apple tapte 8 mill i Q2

Apple Computer gikk på en kraftig smell i selskapets fiskale 2. kvartal 1997 med et tap på 8 millioner av en omsetning på Apple Computer gikk på en kraftig smell i selskapets fiskale 2. kvartal 1997 med et tap på $708 millioner av en omsetning på $1,601 milliarder. En stor del av tapet skyldes avskrivninger for kjøp av NeXT og oppsigelser, men driftstapet på $186 millioner var 20 prosent høyere enn ventet.,601 milliarder. En stor del av tapet skyldes avskrivninger for kjøp av NeXT og oppsigelser, men driftstapet på 6 millioner var 20 prosent høyere enn ventet.

Apple Computer gikk på en kraftig smell i selskapets fiskale 2. kvartal 1997 med et tap på 8 millioner av en omsetning på Apple Computer gikk på en kraftig smell i selskapets fiskale 2. kvartal 1997 med et tap på $708 millioner av en omsetning på $1,601 milliarder. En stor del av tapet skyldes avskrivninger for kjøp av NeXT og oppsigelser, men driftstapet på $186 millioner var 20 prosent høyere enn ventet.,601 milliarder. En stor del av tapet skyldes avskrivninger for kjøp av NeXT og oppsigelser, men driftstapet på 6 millioner var 20 prosent høyere enn ventet.

Apple Computer leverte onsdag tall for sitt fiskale 2. kvartal 1997 som var verre en ventet. Selskapet tapte $708 millioner av en omsetning på $1,6 milliarder. Til sammenligning tapte selskapet $740 millioner av en omsetning på $2,2 milliarder i samme periode året før.

Det var kjent at Apple ville belaste regnskapet med avskrivninger på $375 millioner for kjøpet av NeXT og $155 millioner for oppsigelse av 4.100 ansatte, men tapet over driften på $186 millioner var høyere enn analytikernes konsensus på $153 millioner.

Mye av tapet til Apple skyldes nedgangen i salg av selskapets Macintosh PC-er. Antall solgte enheter i perioden sankt til 602.000 mot 892.000 året før. Allikevel melder selskapet om sterkt salg av maskinene som nylig har blitt introdusert, og selskapet venter høyere omsetning og reduserte tap i neste kvartal etter hvert som omstruktureringsprogrammet begynner å ta effekt.

- Selv om driftsresultatene er skuffende, har vi gjort store fremskritt i gjennomføringen av vår strategiske plan, og vi føler at det verste ligger bak oss, uttalte Apples toppsjef Dr. Gil Amelio.

Amelio og Apple har lovet at selskapet skal gå i pluss i fiskalt 4. kvartal 1997 som avsluttes i slutten av september.

Apple Computer FQ2-97 FQ2-96
Omsetning $1.601 $2.185
Varekost - $1.298 - $2.606
FoU - $141 - $150
Salg og adm - $348 - $404
NeXT-kjøpet - $375
Omstrukturering - $155 - $207
Sum kostnader -$2.317 - $3.367
Driftstap -$716 $- 1.182
Renter $8 $7
Skatt $435
Netto resultat - $708 - $740

* alle tall i millioner

* FQ2-97 - fiskalt 2. kvartal 1997 (avsluttet 28. mars 1997)

* FQ2-96 - fiskalt 2. kvartal 1996

Til toppen