År 2000 kan gi programvarestopp i Telenor

For å være best mulig budd i forhold til år 2000-problematikken, vurderer Telenor å stoppe all nyinstallasjon av programvare fra siste halvår 1999.

Konserndirektør Magnus Dokset sier at det er for tidlig å si noe om akkurat hvilke tiltak man må iverksette når de nærmer seg sekelskiftet. På direkte spørsmål fra digi.no om det stemmer at Telenor har planlagt å stoppe all nyinstallering av programvare fra 1. juli 1999, svarer Dokset at "vi ikke har hatt behov for å foreta noen slik beslutning ennå".

- Når vi har tilegnet oss full oversikt over de systemene vi har i dag, vil vi vurdere å legge en demper på endringer i systemene. Ett alternativ kan være å stoppe alle nyinstalleringer. Det er ikke slik at vi i dag ser dette som noen aktuell løsning, men det er ikke umulig at vi ender på en slik konklusjon, sier Dokset.

- I NetCom har man etter kartleggingsarbeidet måttet innføre rutiner som bremser endringer i de systemene som i dag er godkjent for år 2000. Vil dere treffe tilsvarende tiltak?

- Det er mulig vi havner på samme konklusjon. Vi vil uansett være forsiktige med ansvarsoverføringer internt i Telenor frem mot år 2000, som kan forstyrre systemansvaret.

- Du sier at dere ennå ikke har full oversikt over statusen på installert programvare. Hvordan ligger det an med selve telenettet?

- De store fellessystemene har vi kartlagt, og Telenor Nett er ferdig med å kartlegge nettdriftssystemene. Der er vi i en konverterings- og testfase. Vi hadde derfor regnet med å ha full kontroll på systemene våre innen nyttår, slik at 1999 kunne vært brukt utelukkende til testing og kvalitetssikring. Enkelte av leverandørene våre vil imidlertid ikke være ferdige med sine leveranser til oss før etter årsskiftet, avslutter Dokset.

Til toppen