Arbeidsgiverne står overfor enorme utfordringer

Nye undersøkelser bekrefter tidligere antakelser om at det nå er arbeidstakerens marked. - Arbeidsgivere møter store utfordringer med å attrahere og beholde ansatte som stadig blir mer kravstore, mener Haakon Gellein i Jobline Norge.

Rekrutteringsselskapet Jobline Norge har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine kandidater der i overkant av 800 personer deltok.

Som det også kom frem av undersøkelsen digitoday.no gjennomførte i samarbeid med IKT-Norge, trives de aller fleste i jobben sin. Dette kan du lese mer om her: Trivselen øker proporsjonalt med lønnen.

Blant Joblines brukere sier 35 prosent at de trives i jobben, mens 40 prosent er passe fornøyd. 17 prosent er klare for å bytte jobb, og syv prosent er ikke fornøyd med sin nåværende jobb. Nå må det nevnes at Joblines utvalg skiller seg fra IT-bransjen generelt, i og med at kandidatene som deltok i denne undersøkelsen faktisk har registrert seg som brukere av rekrutteringstjenesten. Dermed er det rimelig å anta at disse både er interessert i å vite hva som rører seg i arbeidsmarkedet, og heller ikke er helt fremmede for tanken på å skifte jobb.

I Joblines undersøkelse viste det seg at kun 18 prosent av deltakerne ikke har vurdert å bytte jobb, mens over halvparten har vurdert et jobbskifte i løpet av de siste tre månedene. I tillegg er behovet for arbeidskraft stadig økende. Olav Magnussen i NHO har tidligere uttalt at folk i 1950-årene i snitt var ansatt i samme selskap i 22 år. I dag er det vanlig å være i samme jobb i rundt tre år.

Det samme kom frem av digitoday.nos egen undersøkelse. Nesten 30 prosent mener det er akseptabelt å bytte jobb hvert annet år, og hele 43 prosent mener det er OK med et jobbskifte hvert tredje år.

Fremdeles er det flest som mener at personlige kontakter er den beste måten å finne seg ny jobb på. Når det gjelder såkalte karrieredager, der ulike selskaper frir til studenter og nyutdannede, er det ikke mange som synes denne måten å finne jobb på er ideell.

- Her ligger det et enormt potensial til forbedring, mener Haakon Gellein, administrerende direktør i Jobline. - Det er viktig at bedriftene gjennomfører karrieredagene på kandidatenes vegne og at de ikke bare er ute etter å markedsføre seg selv som verdens beste arbeidsgiver, sier han i et intervju med digitoday.no.

Gellein påpeker at arbeidsgivere nå står overfor en rekke utfordringer og dilemmaer.

- For det første er tilgangen på arbeidskraft synkende. Dette skyldes rett og slett at de var små barnekull i etterkrigstiden. Samtidig vurderer majoriteten til enhver tid å skifte jobb. Høy lønn er viktig for arbeidstakerne, og det samme er utfordringer. Mange tror at flere og flere kommer til å ta ut pappapermisjon og de aller fleste regner med at utbrenthet kommer til å bli et stort problem. Det at det nå er arbeidstakerens marked, fører til at mange arbeidstakerne også blir mer kravstore.

For å kunne møte disse utfordringene på en god måte, mener Gellein det er viktig at arbeidsgivere gir de ansatte ansvar og muligheter til å utvikle seg, samtidig som de kan få muligheter til å skaffe nye inntektsmåter for bedriften. - Alle kan bli "administrerende direktør" på sitt arbeidsfelt, sier Gellein. - Da kan de se egne resultater og lete etter lønnsomhet.

Til toppen