ARK avviser interne problemer

- Jeg har skjerpet avkastningskravet i selskapet. At noen da finner ut at de ikke hører hjemme her, er bare som det skal være, sier konsernsjef Jan Erik Standahl i ARK til digi.no

Standahl mener at den uroen - spesielt i Cinet - som har fått pressedekning nylig ikke utgjør noe problem for selskapet.

- Jeg har skjerpet avkastningskravet i selskapet. At noen da finner ut at de ikke hører hjemme her, er bare som det skal være. De som ikke kan leve opp til våre krav finner ut av det og forlater oss, sier Standahl.

Han mener også at det er naturlig med en viss uro når selskapet er inne i en situasjon med store endringer. Sett i forhold til denne prosessens omfang, mener han at ARK har hatt få problemer på personellsiden.

I løpet av andre kvartal er antall ansatte i ARK redusert med 30 personer fra 1127 til 1097. Da har Lantec økt med 50 ansatte og salget av Cinet ADB har redusert antall ansatte i selskapet med omtrent 60 personer.

Standahl hevder at ARK som helhet ikke er i noe verre situasjon rekrutteringsmessig enn resten av bransjen. Lønnspresset karakteriserer han som høyt, men han regner med at det vil bli gradvis letter å rekruttere senior-medarbeidere det nærmeste året.

Til toppen