Armageddon-fare for satellittindustrien

I midten av november passerer Jorden gjennom halen til kometen Tempel-Tuttle, noe som vil utsette verdens 500 kommunikasjonssatellitter for den største risiko for havari på 33 år. Også Telenor øker beredskapen i tilfelle noe skulle skje med selskapets tre satellitter.

I løpet av 90 minutter blir satellittene som kretser rundt Jorden utsatt for den samme mengde støv og partikler, som de normalt blir utsatt for over en to-års periode. Dette skjer når Jorden den 17. og 18. november kommer inn i halen til kometen Tempel-Tuttle, også kalt for Leonidene, eller Leonids meteorsverm. (Klikk på bildet for å se en større utgave)

I de to døgnene roterer Jorden inne i de tykkeste delene av selve komethalen. Dette skjer hvert 33. år, men hverken i 1932 eller i 1966 var den globale telekomindustrien så avhengig av kommunikasjonssatellitter som nå. Intensiteten i støvskyen er i følge The Aerospace Corporation noe lavere nå enn for 33 år siden, og sannsynligheten for at satellitter vil bli slått ut er svært lav.

Ririkoen for skader er imidlertid helt reell, men mest sannsynlig vil deler av satellitter bli skadet fremfor hele satellitter. Og uansett er det ikke snakk om at partiklene i komethalen vil lage hull i satellittene. Satellittene kan ta skade ved at det skapes plasma på overflaten av satellitten som igjen vil kunne påvirke de satellittmodellene som har egne mikroprosessorer om bord. I 1993 ble satellitten Olympus ødelagt og måtte avskrives etter å ha passert gjennom en mye mindre meteor-sverm.

Leder for Telenors satellittvirksomhet, Odd Gutteberg, sier til digi.no at de tre Telenor-eide satellittene ikke har egne prosessorer, og har derfor mindre risiko for å bli skadd. De tre Thor-satellittene er av en modell som er sylinderformet og derfor har en mindre ytterflate enn for eksempel den innleide Intelsat-satellitten som har solcellepanel stående ut fra satellittkroppen.

- Personlig tror jeg ikke at det blir noe problem for oss, sier Gutteberg, men er likevel forberedt på at et worst case scenario er at selskapet kan miste en satellitt.

Telenor forbereder seg derfor ved å legge planer som gjør at de andre satellittene som Telenor har i geostasjonær bane på én grad vest, skal kunne overta om én slås ut.

- Intelsat har dessuten mulighet for reservekapasitet for den satellitten som Telenor leier av satellittorganisasjonen, sier informasjonsansvarlig i Telenor Satellite Services, Peggy Scheen til digi.no.

Forsker ved Astrofysisk institutt, ved Universitettet i Oslo, Pål Brekke, sier til digi.no at Jorden i over ett døgn vil rotere inne i komethalen.

- Det som gjør industrien mer bekymret enn før er at menneskets avhengighet av satellitter er betydelig større nå enn for 33 år siden da Jorden sist passerte gjennom Tempel-Tuttle-halen. Satellittene er dessuten mye mer ømfindtlige enn for bare få år siden. En skal huske at støvkornene fra komet-halen beveger seg i nesten 100 km/s. (For Tempel-Tuttle: 71 km/s. Til sammenligning hadde halen til Halleys komet en hastighet på 68 km/s)

Brekke jobber spesielt med Solen og sier at i tillegg til denne spesielle komethalen vil satellittindustrien få et nytt problem å hanskes med i de nærmeste to-tre årene. Solaktiviteten som øker og synker med 11 års mellomrom, vil nå en ny topp like etter årtusenskiftet, noe som også vil kunne påvirke satellitter. For ti år siden førte solaktiviteten indirekte til at strømmen forsvant i flere dager over store deler av Canada.

- Risikoen for at en satellitt som har en overflate som er like stor som romteleskopet Hubble skal bli truffet av partikler fra meteor-skuren er - avhengig av skurens tetthet - mellom 0,06 og to prosent, sier fagdirektør i Storebrand, Mathias Dannevig, til digi.no. - Denne risikoen reduseres om en gjør forberedelser som å redusere overflaten på satellitten som vender mot den retningen som meteor-partiklene har med vel 70 prosent.

I verden finnes det mellom 20 og 30 forsikringsselskap som forsikrer satellitter. Blant disse finnes en nordisk representant, som er Storebrand, der Dannevik så og si utgjør avdelingen selv.

- Vi er til en hver tid inne som forsikringsselskap i 130-150 satellitter, i i liten skala i hvert prosjekt gjerne 1-3 prosent. For oss er dette en virksomhet som er avledet fra annen virksomhet, sier Dannevig.

Storebrand har forsikret satellitter i 20 år, og det er snarere markedsforholdene i bransjen heller enn teknisk risiko som gjør at det for tiden er syltynne marginer innenfor satellitt-forsikring. Kort fortalt er det flere som vil forsikre, enn det er prosjekter som skal forsikres.

- Vi har gjort våre antagelser i forbindelse med den foranstående begivenheten, og det er ingen grunn til å tro at vi får foruroligende store tall med tanke på skader, sier Dannevig om Tempel-Tuttle.

Leonidene (17. - 18. november)
- Oppkalt etter stjernebildet de opptrer i (Løven. red. anm.)

- Kalles for kongen blant meteorsvermene.

- Er vanligvis svak til middels kraftig, men oppviser tusenvis av meteorer per time en gang hvert 33. år.

- Har svært mange lyssterke meteorer, ofte med flotte farge og imponerende røykspor.

- Om du ønsker å se meteorskuren, er du i feil verdensdel. Best utsikt er det i Øst-Asia, mens Europa og Afrika gir de beste mulighetene for observasjoner når Jorden på nytt passerer komet-halen i november neste år.

Til toppen