Arnstad antyder emisjon

Administrerende direktør Jo Arnstad i Provida ser fortsatt et behov for oppkjøp i Europa. Selv med en solid egenkapital på 85 millioner og hyggelige kontantstrømmer blir det nødvendig med en emisjon i løpet av året.

- Vi ser nå på aktuelle oppkjøpskandidater i Sverige, England, Benelux-landene og Tyskland, da går kapitalen raskt. Jeg regner med at vi vil trenge mer kapital i løpet av året sier Provida-sjef Jo Arnstad til digi.no.

Til Finansavisen sier Arnstad at han føler seg komfortabel med at markedet forventer godt over dobling av resultatene i 1998.

I 1997 var det en inntektsvekst på 69 prosent som gav det største bidraget til at resultatet endte på vel 21 millioner kroner. I resultatet ligger det ekstraordinære oppkjøpskostnader på to millioner kroner. Disse stammer fra oppkjøpsforsøket av Entra Data i fjerde kvartal.

Den største bidragsyteren til bunnlinjen var konsulentvirksomheten med et resultat på 18,7 millioner kroner av en omsetning på 70 millioner kroner. Divisjonen Retail & Corporate - som selger basissystemer for bankvirksomhet - gikk med 17 millioner kroner i underskudd. Dette skyldes fortløpende kostnadsføring av produktutvikling.

- I løpet av de siste fem årene har vi brukt rundt regnet 220 millioner kroner på produktutvikling. Nå er imidlertid samtlige fem moduler i ProRetail ferdige, og vi kan høste av innsatsen, sier Arnstad.

Fokus for 1998 er distribusjon av selskapets produkter. I tillegg til varslede oppkjøp fokuseres det på å finne samarbeidspartnere som kan selge ProRetail utenfor Skandinavia. Her satser selskapet på større konsulentselskaper som allerede er i inngrep med kundene eller datasentraler som har etablerte kundeforhold.

TABELL: Resultatoppsett Provida - alle tall i tusen kroner:

1996 1997
Driftsinntekter 138.613 234.096
Driftsresultat -5.340 18.899
Resultat etter skatt -6.568 21.020
Til toppen