Arthur Andersen med milliardfond for web-etablerere

Et av verdens fem største revisjonsfirmaer, Arthur Andersen, lanserer et nytt venture-kapitalfond som skal investere i nye web-selskaper. Fondet er på omlag fire milliarder kroner.

Et av verdens fem største revisjonsfirmaer, Arthur Andersen, lanserer et nytt venture-kapitalfond som skal investere i nye web-selskaper. Fondet er på omlag fire milliarder kroner.

Arthur Andersen gjør som verdens ledende IT-selskaper og etablerer sitt eget såkornkapitalfond som skal støtte nyetableringer på Internett. Akkurat som Oracle, Intel, Sun, Microsoft og IBM - bare for å nevne noen - setter Arthur Andersen av flere hundre millioner dollar til formålet.

At akkurat Arthur Andersen klemmer til med et slikt initiativ kommer ikke som noen stor overraskelse, selv om timingen nok er det. I skrivende stund gransker det amerikanske kredittilsynet en rekke revisjonsfirmaer der ansatte mistenkes for å ha investert i egne kunders virksomheter, noe som er et klart brudd på revisorbestemmelsene om uavhengighet.

Utgangspunktet for granskingen er en fersk rapport som viste over 8000 brudd på uavhengighetsbestemmelsene bare blant PricewaterhouseCoopers' ansatte. I rapporten avsløres det at nærmere halvparten av firmaets partnere og øvrige ansatte eide investeringer i egne klienters virksomheter, skriver Wall Street Journal. Avsløringen har så langt ført til at ti ansatte, hvorav fem partnere, har fått fyken. I tillegg har alle ansatte som kan sies å være i tilsvarende interessekonflikter fått beskjed om å terminere sine eierforhold med umiddelbar virkning, skriver avisen.

Alle de øvrige fem store revisjonsfirmaene - som foruten Arthur Andersen omfatter Ernst & Young, Deloitte & Touche og KPMG - hevder at deres ansatte ikke har tilsvarende eierkonflikter som er avdekket blant enkelte i PricewaterhouseCoopers-staben.

Arthur Andersens såkornfond på 500 millioner dollar er det første eksemplet blant "De fem store" der et revisjonsfirma tar sikte på å eie andeler i nye web-selskaper. Det nye venture-fondet, som får navnet Arthur Andersen Ventures, skal ifølge statuttene strengt følge det amerikanske kredittilsynets regelverk. Samtidig innrømmer selskapet gladelig at "vi har ikke råd til å gro fast i den tradisjonelle revisjonsrollen dersom vi skal ha håp om å ta vår andel av veksten som kommer i vår business"...

Arthur Andersen Ventures stables på beina like etter at Andersen Consulting lanserte sitt tilsvarende såkornkapitalfond på én milliard dollar - omlag åtte milliarder kroner - også dét rettet mot web-industrien. Arthur Andersen og Andersen Consulting er begge enheter som er underlagt moderkonsernet Andersen Worldwide.

Det kan godt hende at begge venture-fondene går inn og støtter de samme selskapene, men det vil i så fall skje utfra ulike årsaker, mener Andersen-selskapene. Andersen Consulting er mer orientert mot teknologiske tjenester, mens Arthur Andersen er mer rettet mot rådgivningstjenester, for eksempel for å bistå i oppstarten av selskaper, fremholdes det.

Arthur Andersen sier de vil investere mellom 50 millioner og 100 millioner dollar årlig i eierandeler i nye web-virksomheter med hovedfokus på "biz-to-biz-virksomheter" eller Internet-baserte tjenester med basis i rådgivning. Plasseringene vil skje i samråd med U.S. Venture Partners, et Silicon Valley-selskap Arthur Andersen har inngått en strategisk samarbeidsavtale med, skriver Wall Street Journal.

For å tydeliggjøre sin nye strategi har Arthur Andersen utarbeidet en helt ny logo, der ordene Arthur Andersen vil lyse mot deg i oransje farger og med et sol-liknende bilde strategisk plassert foran ordet Arthur. Selskapet har dessuten øremerket 100 millioner dollar - omlag 800 millioner kroner - til merkevarebygging rundt den nye strategien.

Til toppen