ASK har 91,8 prosent av Proxima

Ved utløp av budfristen 9. april hadde ASK tilegnet seg 91,8 prosent av de utestående aksjene i Proxima Corp. De resterende aksjene kan dermed tvangsinnløses.

Ved utløp av budfristen 9. april hadde ASK tilegnet seg 91,8 prosent av de utestående aksjene i Proxima Corp. De resterende aksjene kan dermed tvangsinnløses.

I følge en pressemelding datert 10. april vil ASK fusjonere inn Proxima i det oppkjøpende selskapet (BD Acquisition Corp.) slik at Proxima i løpet av kun få dager kan være et heleid datterselskap av ASK ASA.

Dermed trer også lånet på 30 millioner dollar (tilsvarende 230 millioner kroner) i kraft. Lånet er arrangert av Bankers Trust. I tillegg til lånet på 30 millioner dollar har ASK nylig emittert for 336 millioner kroner (ca 45 millioner dollar). Selskapet hadde dermed totalt 75 millioner dollar i ny finansiering tilgjengelig ved oppkjøpet i tillegg til likvider på omtrent 65 millioner dollar i egen balanse. Budet på 11 dollar per aksje verdsatte Proxima til 84 millioner dollar.

Til toppen