AT&T bedre enn ventet

AT&Ts overskudd økte til 1,9 milliarder dollar i tredje kvartal fra 1,2 milliarder dollar i samme periode i fjor. Tallene fra USAs største teleoperatør var betydelig bedre enn ventet, blant annet som følge av lavere kostnader etter bemanningsreduksjoner.

AT&T omsatte for 13.653 milliarder dollar (USD) i tredje kvartal, opp 4,3 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor, da omsetningen endte på 13.090 milliarder USD.

Resultatet for tredje kvartal inkluderer engangsutgifter på 605 millioner USD som er direkte knyttet til bemanningsreduksjonene som er gjennomført så langt i år, samt 85 millioner dollar i forbindelse med oppkjøpet av Teleport Communications Group Inc.

AT&T leverte et resultat bedre enn forventet, med et overskudd per aksje på én dollar per aksje, tilsvarende 60 cent i fjor. Et gjennomsnittsanslag fra analytikere spurt av First Call Corp., var et overskudd på 95 cent per aksje.

Toppsjef i AT&T, C. Michael Armstrongs kommentar til resultatet er at selskapets strategi fungerer.

Selskapet vokser innenfor bedriftsmarkedet og datatjenester, samt for riks- og internasjonal telefoni, mens selskapet måtte notere en nedgang i inntektene fra privatmarkedet på 2,9 prosent.

AT&T planlegger å gjennomføre fusjonen med TCI i første halvår 1999, og har også kommet fram til en avtale med British Telecom om betingelsene for et samarbeid mellom de to selskapene. AT&T og BT annonserte i juli at de to selskapene legger alle sine internasjonale engasjement i et nytt joint venture, som skal etableres i løpet av tredje kvartal neste år.

Til toppen