AT&T befester europeisk engasjement

AT&T og Telecom Italia vil befeste sine gjensidige forpliktelser ved å bytte aksjer i hverandres selskap. AT&T benytter anledningen til å skaffe seg et bedre innpass i Europa, mens Telecom Italia sikrer seg internasjonale forbindelser.

AT&T overtar 1,2 prosent av aksjene i Telecom Italia, til en pris av rundt USD 450 millioner, ifølge en pressemelding fra den italienske regjeringen.

Dermed er avtalen fra juli, der Telecom Italia inngikk en avtale med AT&T og Unisource om europeisk og internasjonalt samarbeid, bekreftet.

Avtalen om aksjebytte kommer neppe tilfeldig idet den italienske regjeringen er midt i forbredelser til å selge unna deler av aksjene i det statseide selskapet.

En avtale som sikrer Telecom Italia en internasjonal allianse, som blant annet inkluderer Telia, vil også sikre avsetning på aksjene.

Til toppen