Australia vurderer lisenskrav for internettsendinger

Den australske regjeringen vurderer å innføre krav om kringkastingslisens for alle som vil legge lyd og video på Internett.

Det forventes at regjeringen vil be Australian Broadcasting Authority

om en utredning av problemstillingen omkring streaming, eller kringkasting av lyd og video over Internett.

ABA skal så levere en rapport som skal la regjeringen avgjøre om streaming kommer inn under reglene for tradisjonell kringkasting, noe

som kunne føre til at alle som sender vil måtte betale lisens for å få fortsette med det, skriver Australian Broadcasting Company, australias

NRK, på sine hjemmesider.

Utredningen skal gjennomføres en eller annen gang mellom nå og januar 2002, noe som bekymrer en rekke aktører i den nye medieøkonomien.

- Situasjonen er at det er mange som har investert millioner av dollar og er i ferd med å sette i gang prosjekter med interaktivt, ´rikt´

innhold. Regjeringen har bestemt at det ikke skal utstedes nye kringkastingslisenser før i 2006, og dermed har vi en lang

usikkerhetsperiode, sier Peter Coroneos fra Internet Industry Association

Han mener at dette vil føre til at ingen vil investere i innholdsproduksjon for Internett og at regjeringens avgjørelse er basert

på frykten de eksisterende mediene har for den nye teknologien.

En talsmann for kommuniaksjonsminister Richard Alston sier målet for utredningen er å klarere statusen til streaming og å forsikre seg om at

det nye mediet fylles med originalt innhold heller enn ompakkede TV-programmer.

Verken ABA eller regjeringen sier hvorvidt de skal innføre begrensninger på hvilket innhold det skal være lov å ta ned fra utenlandske nettsider med lyd og bilde.

Til toppen