Avdekker sikkerhetsmangler i helsesektoren

En undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup på vegne av datasikkerhetsleverandøren Check Point, avslører til dels alvorlige sikkerhetsmangler i norsk næringsliv. Og helsesektoren er dårligst stilt.

Norsk Gallup gjennomførte spørreundersøkelsen i april. IT-ansvarlige i 553 virksomheter over hele landet ble spurt om de brukte brannmur og VPN, det vil si kryptert, sikker kommunikasjon over Internett, og om hvilke planer de hadde for anskaffelse. Undersøkelsen gikk mot fire sektorer; helse og sosial, offentlig, bank/finans og tjenesteytende næring.

Ifølge en pressemelding fra Check Point kommer som ventet storbedriftene innen bank- og finansnæringen best fra undersøkelsen. 96 prosent av virksomheter med mer enn 80 ansatte i sektoren hadde brannmur installert, mens 78 prosent av finansbedriftene med 4-25 ansatte hadde det.

I offentlig og service oppga omtrent tre fjerdedeler av de spurte at de hadde brannmur, mens helse/sosial-sektoren lå klart sist med 56 prosent.

Det er spesielt mindre virksomheter i helsesektoren som mangler brannmur: 50 prosent i virksomheter med mellom 26 og 80 ansatte og 33 prosent i virksomheter med 4 til 25 ansatte opplyser at de ikke har installert brannmur.

Undersøkelsen avdekker ellers at VPN (virtuelle private nettverk), som bl.a. via krypteringsteknikk sørger for å sikre kommunikasjonen over Internett, ikke er særlig godt kjent. Bare 28 prosent av samtlige spurte svarte at de brukte VPN, mens nesten like mange ikke visste om deres bedrift brukte det. Halvparten svarte nei på spørsmålet.

Også her er det bank/finans og service som ligger lengst fremme (36 og 38 prosent), mens helse og sosial-sektoren igjen havner bakerst med sine 11 prosent.

Det var også en høy andel av de som ikke brukte brannmur og/eller VPN som ikke hadde klare planer om å anskaffe slike sikkerhetsløsninger.

- Det er egentlig overraskende at sikkerhetsløsninger er relativt lite påaktet, når det er kjent at hver uke rammes minst en større norsk bedrift av virus og ormer med betydelige kostnader i driftsstans, produksjonssvikt og til gjenoppretting. Vi ser også at helsevesenet med de mest sensitive opplysningene har svakest dekning av brannmur og VPN. Når vi vet at nesten alle enten har tatt Internett i bruk eller er i ferd med å gjøre det i denne sektoren, reiser det alvorlige sikkerhetsproblemer. Sikring av persondata står sentralt i den nye personvernloven, og offentlige virksomheter har liten tid på seg til å få godkjente løsninger i drift, sier daglig leder Geir Kristoffersen i Check Point Norge

Til toppen