Avgjørende toppmøte igang

Dreier seg om mer enn FNs makt over Internett.

Avgjørende toppmøte igang
WCIT-12 i Dubai skal reforhandle bindende internasjonale traktater om telekommunikasjon og Internett. Bilde: ITUpictures

World Conference on International Telecommunications (WCIT-12) åpnet i Dubai i går, og varer fram til 14. desember. Konferansen organiseres av Den internasjonale teleunion ITU.

Forhåndsomtalen av konferansen har i stor grad dreid seg om forslag fra land som Russland og Kina. Under dekke av å «frigjøre» nettet fra «kommersiell kontroll» og USA, mistenkes de for å ville legge Icanns oppgaver under et FN-organ og legitimere nasjonale ordninger for sensur og overvåkning.

    Les også:

Hensikten med konferansen er å ajourføre og reforhandle internasjonale regler for telekommunikasjon – International Telecommunications Regulations (ITR) – en bindende internasjonal traktat vedtatt i 1988. Dette er en påkrevet og omfattende oppdatering som forklarer hvorfor det er satt av tolv dager til forhandlinger.

Generalsekretær Hamadoun Touré leder Den internasjonale teleunion ITU, den kanskje mest effektive organisasjonen i FN-familien.
Generalsekretær Hamadoun Touré leder Den internasjonale teleunion ITU, den kanskje mest effektive organisasjonen i FN-familien. Bilde: ITUpictures

Traktaten omhandler alt som gjelder tilknytning til og samspill mellom alle typer tjenester for informasjon og kommunikasjon. Disse skal drives effektivt, og de skal være tilgjengelig for alle. Den uttalte hensikten er å sikre fri flyt av informasjon, og gjøre tilgang til Internett og teletjenester tilgjengelig for alle.

ITU peker på at traktaten har vært uendret siden 1988. På det tidspunktet hadde svært få land et liberalisert marked for telekommunikasjons- og nettjenester. De fleste operatørene var statlige monopoler, som det norske Televerket. Behovet for en oppdatering er innlysende. Samtidig er det ikke kommet fram noe forslag om å etablere et globalt organ for å implementere traktaten. Implementeringen skal følgelig fortsatt overlates til nasjonale regjeringer.

ITUs mandat i forhold til Internett defineres av flere tidligere internasjonale vedtak, og organisasjonen har vedtatt flere anbefaler knyttet til Internett, blant annet i forhold til spam. Ingen av de innkomne forslag går ut på å gi ITU det som i dag er Icanns sentrale oppgave, nemlig forvaltning av domenenavn og IP-adresser. De spesifikke forslagene som gjør vestlige aktører betenkt, dreier seg om ruting og fakturering av IP-trafikk. Russland ønsker for eksempel at store vestlige innholdsleverandører, som Google (Youtube), skal være med på å dekke infrastrukturkostnader.

Konferansen omfatter utsendinger fra 160 land. Ikke alle representerer regjeringer: Privat sektor og frivillige organisasjoner er også sterkt representert, i tråd med ITUs lange tradisjoner. Ingen vet bedre enn ITU at telekommunikasjon og Internett dør uten privat sektor. Googles påstand om at «bare regjeringer høres i ITU» er beregnet på et uvitende hjemmepublikum. Det er imidlertid et faktum at også «regjeringer som ikke støtter et fritt og åpent Internett» – som det også heter på nettstedet Take Action som Google har opprettet for å propagandere for sitt syn – ikke bare høres, men høres godt i ITU som i alle FN-organisasjoner.

Lobbyvirksomheten i forkant av konferansen har vært intens. Generalsekretær Hamadoun Touré i ITU sa på åpningsseremonien i går at han håpet gnistene fra all gnisningen vil bidra til å skape tilstrekkelig lys til at man kan samles om et felles mål: «Å bygge et kunnskapssamfunn hvor alle, uansett levevilkår og livsforhold, kan nå, bruke, skape og dele informasjon.»

ITU klager over at lobbygrupper har bidratt til mye feilinformasjon. Denne feilinformasjonen gjentas, ofte med de samme formuleringer, i flere fora.

I tillegg til forslag rundt forvaltningen av Internett, diskuteres blant annet følgende temaer:

  • Hvordan akselerere utrullingen av bredbånd globalt
  • Hvordan bedre energieffektiviteten innen tele og bredbånd
  • Håndtering av elektronisk avfall
  • Teknologi for funksjonshemmede
  • Hvordan sikre fortsatt investering i nettverk, tjenester og applikasjoner
  • Hvordan redusere kostnadene knyttet til mobil roaming
  • Beskatning av internasjonale telekomtjenester
  • Tiltak for å sikre betingelser som er gunstig for fortsatt innovasjon

I forkant av konferansen har ITU selv advart mot at nasjonalstater tar seg til rette og krenker det grunnleggende prinsippet om fri tilgang til informasjon og tjenester.

ITUs standardiseringsråd World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA-12) fattet i slutten av november et vedtak som advarer ITUs 193 medlemsland mot «ensidige og diskriminerende tiltak som kan hemme et annet medlemsland fra å få tilgang til offentlige nettsteder og sperre for ressurser». Ifølge generalsekretæren er vedtaket et klart forsvar for ytringsfriheten.

I en tale sist fredag, da ingen i Syria hadde tilgang til nettet (se Syria mistet internett og Syria tilbake på nett) sa Touré:

– For ett år siden var vi blant de første til å uttrykke tilsvarende bekymring i Egypt og før det i Myanmar. Jeg vil benytte anledningen til å minne alle regjeringer at artikkel 33 i ITUs grunnlov, som gjelder for alle våre 193 medlemsland, også Syria, verner om friheten til å kommunisere og om retten til å respektere folks behov for tilgang til kritisk kommunikasjonsinfrastruktur.

Prosessen i forkant av WCIT-12-konferansen har vært kritisert for lukkethet. Nøkkeldokumenter og sentrale forslag til endringer skal ikke ha vært allment tilgjengelig.

Et privat initiativ, frontet av Jerry Brito og Eli Dourado, i form av nettstedet WCITleaks.org prøver å bøte på dette. Her kan man bidra med dokumenter, anonymt. Blant viktige innspill som distribueres gjennom WCITleaks er forslaget fra Russland om å kutte ut Icann og gi nasjonalstater større spillerom til å forvalte IP-adresser og nettrafikk.

Hvorvidt WCITleaks.org er berettiget, kan diskuteres. På konferansens offisielle nettsted er det egne sider for WCIT-12: Documents. Her er det ingen heksekunst å finne det samme dokumentet som ifølge WCITleaks.org er holdt hemmelig, faktisk i to utgaver, en opprinnelig og en revidert.

ITU-sekretariatet lover også daglige briefinger som er åpne for alle med pc og nett, mot at man oppgir et navn (passord er ikke påkrevet). Briefingene starter hver kveld klokken 18, Dubai-tid.