Avidi kjøper endelig Alfanett

Den kommunale godkjennelsen av Bærum kommunes salg av Alfanett til Telenor Avidi skal foreligge etter kommunestyremøtet onsdag. Da blir Avidi landets største kabel-TV selskap, mens Bærums kommunalpolitikere får trolig flere hundre millioner kroner ekstra å rutte med.

Avtalen som sikrer Telenor Avidi kundemassen til landets tredje største kabel-TV selskap, Alfanett i Bærum og Asker, betyr også at Telenor Avidi fra torsdag av kan kalle seg for landets største kabel-TV selskap, målt i antall kunder.

Opprinnelig var overtakelsen planlagt til 1. juni, men administrerende direktør i Telenor Avidi, Svein R. Aarvik sier at overtakelsen nå er utsatt til 1. september, etter onsdagens kommunestyremøte i Bærum. Da ventes de folkevalgte å gi sin tilslutning til kjøpet. Det han de ha god grunn til for Telenor Avidi ventes å måtte ut med flere hundre millioner kroner for selskapet.

Det er Asker og Bærums Budstikke som mener Telenor Avidi betalte nær en halv milliard kroner for Alfanett, eller 13.200 kroner per kunde. Om prisen gjøres gjeldende for hele Avidi, verdsettes selskapet til nesten 4,7 milliarder kroner.

Kabel-TV er de siste årene blitt big business for aktørene, noe som har økt verdiene på kabel-TV-anleggene. Høyeste pris på et kabel-TV-selskap har så langt EQT Partners AB fått (eies av Investor AB, AEA Investors Inc. og Skandinaviska Enskilda Banken) da selskapet solgte det stockholmsbaserte kabel-TV-selskapet Stjärn TV til UPC for nær 4 milliarder kroner for de 240.000 tilknyttede kundene. Det gir en pris per kunde på 17.000 kroner. Til sammelikning kjøpte EQT selskapet selv for 730 millioner kroner.

Telenor Avidi har vært svært aktiv på innkjøpsfronten i det norske kabel-TV-markedet de siste årene og har da stort sett betalt noen tusen kroner per kunde.

UPCs kunder ble ved børsintroduksjonen av UPC for et drøyt år siden verdsatt til 10.400 kroner per hode, betydelig mer enn da Norkabel i 1997 kjøpte det daværende Janco for vel 4000 kroner per kunde og etablerte det som nå er UPC Norge.

Inkludert Alfanetts kundemasse på vel 35.000, vil Telenor Avidi etter kjøpet sitte med vel 350.000 kunder, som er noe mer enn konkurrenten UPC. Avidi vil få bredbåndstilgang til 83 prosent av husstandene i Bærum.

Til toppen