Avslører annonsesvindel på stort nettsted

IT-Akademiet har avdekket svindelaktige forhold i forbindelse med nettannonsering. Gjennom et kontrollsystem har de oppdaget at ansatte ved ett konkret nettsted har stått for drøye 35 prosent av de totale klikkene på IT-Akademiets bannere.

Hvis du skulle annonsere på en nettside, er dette fordi du vil at nettbrukere og andre kunder skal klikke seg inn på dine sider eller kampanjer. Men hva om nettstedets egne folk klikker som gale på dine bannere, slik at de får nettstedene til å fremstå mer lukrative for annonsøren sammenliknet med konkurrentene.

Dette har IT-Akademiet smertelig fått erfare.

Ved å bruke et system som fanger opp klikk fra "innsiden", har IT-Akademiet avslørt grove forsøk på å manipulere virkeligheten overfor "dumme annonsører." I en pressemelding skriver IT-annonsøren at et konkret nettsted har stått for rundt 35 prosent av totale klikk på ett av akademiets bannere. Disse klikkene kom fra nettstedets egne ansatte.

Etter hva digi.no kjenner til kommer disse klikkene fra en velkjent og stor aktør på nettet i Norge.

- IT-Akademiet har investert i systemer som bidrar til å måle effekten av hver eneste banner, fra hvert enkelt nettsted, forteller Jorunn Røed, marketingsjef i IT-Akademiet Norge.

- Videre får vi en link mellom banner og nettsted helt frem til konkrete søknader som kommer via web'en vår, fortsetter markedssjefen.

IT-Akademiet brukere et nettbasert overvåkningsverktøy utviklet av selskapet Digtective.com AS.

Dette systemet overvåker annonsørenes kampanjer, både hvilke bannere som blir klikket på og hvem det er som klikker på bannerne. Systemet er helt nyutviklet og brukes av annonsører som vil overvåke sine nettkampanjer.

- Primærmålet med å benytte Digtective.com har ikke vært å "ta uærlige sjeler", men vi bruker selvfølgelig informasjonen når den er tilgjengelig, sier Røed i pressemeldingen.

Nettstedet hvor det ble klikket intenst fra innsiden, har ifølge Røed ordnet opp etter seg på en grei måte. Det nevnes ingen konkret kompensasjon, men etter det digi.no forstår så har IT-Akademiet fått et klekkelig beløp i kompensasjon.

- Men tilliten til organisasjon og selskap er blitt sterkt svekket, svarer Røed. Etter hva Røed forteller var det et enkeltindivid i selskapet som sto for klikkene, og at dette ikke er en organisert aktivitet.

Digtective har levert systemet som IT-Akademiet benytter og kan bekrefte at IT-Akademiet ikke er alene om å være offer for selgere og nettsteder som tror at de kan klikke seg til ytterligere kontrakter og salgsbonus.
Martin Frøyhaug, daglig leder i Digtective, forteller at de ved flere anledninger har oppdaget utro tjenere hos de forskjellige nettstedene.


- Det er synd å se at enkelte nettsteder selv er med på å fyre opp under ryktene om "cowboy-tendenser" i bransjen - sier Martin Frøyhaug som tidligere var medierådgiver i Synergi RF. Samtidig understreker han hvor viktig det er at annonsørene, som tidvis i blinde, har investert store beløp på Internett-annonsering, også investerer i kontroll av sine investeringer.

- Vi oppfordrer derfor alle nettsteder til å gjennomgå etiske retningslinjer med sine annonseselgere med bakgrunn i at hele bransjen vil lide under at slike ting skjer, sier Frøyhaug. Videre understreker Røed at uten Digtective kunne ikke IT-Akademiet ha avdekket dette. Anbefalingen til andre aktører som satser på å bruke web som en aktiv markedskanal, er derfor sterk i forhold til å skaffe seg systemer som Digtective eller tilsvarende.

Til toppen