Avslørte alle Microsofts hemmeligheter

Microsofts nye forretningsoffensiv går ut på å bygge et "digitalt nervesystem" for din bedrift. Kundene skal inspireres til å dra den samme forretningsmessige nytten av moderne IT som Microsoft selv.

Microsofts president Steve Ballmer var i Oslo fredag, og foredrog om Microsofts nye slagord digital nervous system for et fullsatt Oslo konserthus. Hensynet til den pågående juridiske prosessen i hjemlandet fikk Ballmer til å avslå enhver direkte kontakt med norsk presse.

IT-selskaper har den fordelen framfor andre bransjer at deres nære kontakt med teknologien lar dem høste direkte erfaringer med hvordan den kan brukes forretningsmessig. Ingen synes flinkere til dette enn Microsoft, som ikke bare har eventyrlige marginer, men også vist i praksis at det greier å korrigere strategiske feilvurderinger i tide, for eksempel da man undervurderte Internett til fordel for et eget nettverk i 1994.

Slagordet digitalt nervesystem innebærer verken mer eller mindre enn at Microsoft vil gjøre sine kunder delaktige i hemmelighetene bak dennes suksessen, og avsløre prinsippene bak en effektiv utnyttelse av informasjonsteknologien. Ballmers ganske runde og allmenne formuleringer i Oslo konserthus skal følges opp av en serie kunde- og partnerarrangementer under tittelen Forum 98/99, i Bergen, Fredrikstad, Kristiansand, Molde, Oslo, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Tønsberg, i tidsrommet 20. oktober til 12. mai.

Dessuten skal det hittil så produktorienterte Microsoft satse, i nært samarbeid med utvalgte partnere, på løsningsorientert konsulentvirksomhet. Et av Ballmers sentrale budskap er nemlig at organisasjoner flest mangler ikke utstyret for å realisere det digitale nervesystemet, men heller den innsikten som trengs for å utnytte utstyret bedre.

Selv om digitale nerver, ifølge Microsoft, fungerer aller best med de siste utgavene av hovedproduktene Windows NT, Office, BackOffice og SQL Server - samt utviklerpakken InterDev - tar Ballmer det for gitt at "de fleste av dere i salen ikke vil oppgradere til Windows NT 5.0 før etter år 2000".

Alle hovedproduktene skal gjennom vesentlige oppgraderinger før årtusenskiftet. Det digitale nervesystemet som konsept må selges så fort som mulig, slik at alle står motivert til å høste de virkelige fordelene når de har lagt bak seg krisen forårsaket av IT-bransjens utrolige oppfatning av at tiden står stille.

Ballmer fortalte om hvordan Bill Gates først lanserte begrepet digitalt nervesystem under et møte med et hundretalls industriledere for halvannet år siden, og om hvordan dette straks forårsaket henvendelser fra folk som ville ha hjelp til å skaffe seg et slikt.

- Det digitale nervesystemet dreier seg ikke om produkter, understreket Ballmer. - Det er en måte å tenke på. Vi kan stille opp med infrastrukturen. Resten er opp til deg.

Men Ballmer gikk straks over til å fortelle om hva Microsoft kan stille opp med utover selve produktene: selskapets erfaringer, kunnskap om kundenes erfaringer, og framfor alt prinsippene som bygger på abstraherte erfaringer, og som kan spre det glade budskap slik at andre slipper å snuble i mislykkede forsøk på å finne opp alternativer til hjulet.

Sentralt for Microsoft er metoder for å skyve avgjørelsesprosessen nærmere kunden, for å reagere raskt på signaler fra markedet, og for å befeste strategiske tankemåter internt.

- Det er fire grunnleggende prinsipper for et digitalt nervesystem, sa Ballmer, og listet opp disse momentene:

  • Dårlige nyheter må sirkulere raskt. Det er ikke så viktig med de gode. Men hvis noen er misfornøyd med deg, hvis det er feil på et produkt, er det livsviktig at kunnskapen om dette spres med en gang.
  • Internett endrer på alt. Det snur opp ned på kundeforbindelser, markedsføring, kjøp og salg. Absolutt alt.
  • Kunden må gjøres til midtpunkt for alt organisasjonen gjør.
  • Enhver medarbeider må være en kunnskapsarbeider.

Han fortsatte med å stigmatisere begreper som for noen år siden ble betraktet som noe i retning av endelig løsning på alle problemer.

- Før hadde vi noe som het ledelsesinformasjonssystemer. I dag må vi se på dette som den endelige formuleringen av selve hovedproblemet. Poenget er at alle må ta del i avgjørelsesprosessen, fordi denne metoden gjør organisasjonen mest effektiv. Alle må ha ansvar. Alle må ta avgjørelser.

Ballmers utlegging av strategien for et digitalt nervesystem kan oppsummeres slik: Hensynet til medarbeiderne krever kunnskapsforvaltning ("knowledge management"). Hensynet til produksjon og drift krever IT-basert håndtering av alle forretningsprosesser. Hensynet til kunder og partnere krever overgang til elektronisk handel, der "business to business" foreløpig ser ut til å ha større strategisk betydning enn det å selge til forbrukere over Internett.

Microsoft er ikke alene om å ha gode erfaringer med digitale nervesystemer. Ballmer trakk fram eksemplet med Coca-Cola, som brukte flerfoldige millioner dollar til å sponse OL-fakkelens ferd gjennom USA før lekene i Atlanta for to år siden.

- Jeg spurte dem: Hvordan kan dere vite om dette lønner seg? Svaret var enkelt. Markedssjefens digitale nerver samlet informasjon om utviklingen av salget før, under og etter fakkelens ferd gjennom hvert bidige tettsted på ruten. Han konsulterte regnarket sitt, og visste at sponsormidlene lønte seg.

Et annet interessant eksempel gjaldt Microsofts erfaringer med sitt eget nettsted.

- Dit kommer 2,5 millioner besøkende hver dag. 18 millioner kunder har frivillig fylt ut skjemaet der de definerer sin egen profil. Vi registrerer alt som hver besøkende foretar seg på nettstedet. På grunnlag av denne samlede informasjonen, genererer vi i løpet av én måned 22 millioner skreddersydde e-post-meldinger til våre registrerte kunder.

Det er kanskje vanskelig å si at Microsoft egentlig kommer med noe nytt. Men det er interessant å høre verstingen blant de nyrike fortelle deg at "nå har du investert nok, nå skal vi hjelpe deg til endelig å tjene på det du har investert i."

Til toppen