Avtroppende NSR-leder mener myndighetene deler for lite informasjon med næringslivet

Jack Fischer Eriksen benyttet sitt siste foredrag som direktør i Næringslivets sikkerhetsråd til å kritisere myndighetenes informasjonsdeling.

Avtroppende NSR-leder mener myndighetene deler for lite informasjon med næringslivet
Jack Fischer Eriksen benyttet sitt siste foredrag som NSR-leder til å rette kritikk mot myndighetenes informasjonsdeling til næringslivet. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

OSLO SPEKTRUM (digi.no): Avtroppende direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Jack Fischer Eriksen, mener norske myndigheter er for dårlige til å dele informasjon om sikkerhetshendelser med næringslivet.