Avventer innstilling til nasjonal kunnskapsbase

Forrige fredag skulle en hurtigarbeidende komité, med Jon Bing i spissen, levere inn en innstilling til KUF om hvilket av de tre anbudene som burde få oppdraget med å lage et statlig nettleksikon.

Forrige fredag skulle en hurtigarbeidende komité, med Jon Bing i spissen, levere inn en innstilling til KUF om hvilket av de tre anbudene som burde få oppdraget med å lage et statlig nettleksikon.

31. august nedsatte Kirke-, utdannings og forskingsdepartementet en hurtigarbeidende komité for å sikre best mulig evaluering av de tre anbudene som har kommet inn på utvikling av en nasjonal kunnskapsbase.

Det var meningen at jusprofessor Jon Bing og de fire andre medlemmene i komitéen skulle levere sin innstilling fredag 7. september.

Avdelingsdirektør Espen Aasen i KUF sier i dag at komitéen - selv om den er hurtigarbeidende - trenger litt mer tid.

Det er regjeringen som til syvende og sist vil avgjøre hvilket av de tre anbudene som får tilslaget, og med et eventuelt regjeringsskifte på trappene kan dette ta litt tid.

Aasen forklarer også at komitéens innstilling er konfidensiell informasjon, og at det ikke er sikkert departementet vil gå ut med denne før anbudsrunden er avgjort.

Til toppen