BaneTele-kjøper får et supernett

Den som kjøper BaneTele vil få en svært omfattende infrastruktur. Her er en oversikt over supernettet.

Den som kjøper BaneTele vil få en svært omfattende infrastruktur. Her er en oversikt over supernettet.

Tidligere i uken meldte BaneTele-sjef Matthias Peter at han ønsker å etablere en ”bredbåndsbørs”, der det blir mulig å kjøpe og selge trafikktjenester på samme måte som det handles kraft på kraftbørsen NordPool. Det vil bety fri flyt av bredbånds- og trafikktjenester på tvers av landet, hvor prisene blir bestemt i markedet.

Det er lite trolig at Telenor vil åpne sitt fastnett for et system der prisene bestemmes av markedet. For å klare å utfordre Telenor på fastnettet er BaneTele avhengig av at flere av de rundt 150 bredbåndsaktørene i Norge utvikler sine egne nett og knytter seg til BaneTeles aksessnett.

- Vi ønsker å tilby "ende til ende"-løsninger, hvor vi ikke er avhengig av å leie kapasitet av Telenor. Først da vil markedet fungere konkurransemessig, sier BaneTele-sjef Matthias Peter til digi.no.

Regjeringen ønsker å selge BaneTele for å etablere en seriøs utfordrer til Telenor på fastnettet. Selskapet legges trolig ut for salg til høsten (se tidligere sak). BaneTele er den eneste aktøren i Norge som har infrastruktur til å kunne utfordre Telenor. (se oversikt nedenfor).

Tidligere har industrielle aktører som Bredbåndsalliansen, Catch, ID-Gruppen og Song Networks meldt sin interesse. Også rent finansielle aktører har meldt sin interesse, ifølge opplysninger digi.no har fått.

BaneTele tilbyr tjenester som omfatter hele Norge. Det trengs imidlertid fortsatt noe hjelp fra Telenor. Selskapet har en hovedpulsåre med høy kapasitet som strekker seg over nesten hele landet, men mangler flere stikkveier ut til lokale markeder. Derfor er selskapet avhengig av å leie linjer av Telenor, og prisen på dette overstiger ikke sjelden gevinsten det er mulig å få ut av tjenesten.

BaneTeles nett:

BaneTele disponerer to fibernett som strekker seg med flere parallelle linjer fra Farsund i sør til Tromsø i nord. BaneTeles fibernett knytter i dag sammen rundt 70 byer og tettsteder, og inkluderer 47 egne bynett.

BaneTeles nett er det nettet med høyeste overføringskapasitet i Norge. Fibernettet har nesten ubegrenset overføringskapasitet, og det kan gjøre trippelnett-løsninger dagligdags for norske kunder. Det vil si at kundene kan få levert hurtig Internett, høykvalitets IP-telefoni og TV/video via bredbånd.

BaneTele overtok konkursboet i Enitel som gjorde store investeringer i et fibernett basert på i kraftlinjene i Norge. I tillegg har BaneTele en leieavtale med Jernbaneverket om fibernettet som går langs jernbanen. Til sammen utgjør dette et nett på totalt 12.500 km, som dekker store deler av Norge.

BaneTele leverer i dag høykapasitetstjenester til operatører og bedrifter, med tjenester innen områdene Internett, kapasitet og datacom. Videre leveres IP-produkter og -tjenester tilpasset ulike avanserte segmenter og brukerkrav fra telekomindustrien. I tillegg leverer BaneTele telefoni- og datakommunikasjon til mer enn 10.000 brukere innen det jernbanerelaterte markedet.

Aksessnettet består av en kombinasjon av fiber og trådløs aksess. De fiberoptiske kablene har langt større kapasitet enn det tradisjonelle telenettet basert på kobber, og dimensjoneres så langt med 24-240 fibre per strekning. På hvert fiberpar kan det eksempelvis overføres flere hundretusen samtidige telefonsamtaler. Dette åpner for avanserte teletjenester og kan utnyttes til å overføre både data, telefoni og videokonferanser på linjen samtidig.

Innenfor SDH-kapasitet kan man velge overføringshastigheter fra 2 Mb/s til 10 Gb/s. 2,5 Gb/s og 10 Gb/s blir levert som bølgelengder i BaneTeles DWDM system. Tjenesten leveres som punkt-til-punkt samband. Radioaksess gjør at selskapet raskt kan knytte kunder over hele landet direkte til nettet, uten å benytte andre leverandørers linjer.

Til toppen