BEA: Infrastruktursuite med integrert utviklerverktøy

BEAs toppsjef Alfred Chuang innretter seg på "konvergens", det vil si å samle infrastrukturprodukter i en "Application Platform Suite".

Mellomvare- og e-handelsleverandøren BEA avviklet sitt store årlige kunde- og partnertreff, BEA eWorld 2003, i begynnelsen av mars. Svært fullstendige referater er stadig tilgjengelige fra begivenhetens nettsted.

Samlingen ble gjennomført under slagordet "konvergens". Flere analytikere, blant dem Gartner i sin rapport The Application Platform Suite Magic Quadrant fra 29. oktober 2002, mener at utviklingen går i retning av at verktøy for tre hovedkategorier funksjonalitet – integrasjon av applikasjoner og informasjonskilder, applikasjonsserver, portal – samles i det som går under navnet "application platform suites". Det spås til og med at innen 2007 vil 75 prosent av alle programvarelisenser knyttet til infrastruktur omsettes som "plattformpakker for applikasjoner", eller infrastruktursuiter, som kanskje er en mer treffende betegnelse.

– Det dreier seg om å koordinere og samordne teknologier som har vært på separate markeder hittil, forklarer daglig leder Ole Christian Olssøn i BEA Norge. – Når vi snakker om portal, går det på de infrastrukturproduktene som gjør det mulig å levere tilrettelagte tjenester i et felles brukergrensesnitt. Det er naturlig å se slik infrastruktur i sammenheng med annen applikasjonsorientert infrastruktur.

Gartners "magiske kvadrant" er en måte å fordele leverandør på fire kvadranter, avgrenset av de to aksene "visjonær" og "evnen til å levere". Når det gjelder infrastruktursuiter, er ingen leverandør i den gjeveste kvadranten, den som kombinerer visjon med avansert leveringsevne. Men tre skiller seg helt klart ut som selskapene med de beste visjonene: BEA, Oracle og IBM.

BEA bygger sin integrasjon på applikasjonsserveren WebLogic Server der versjon 8.1 ble tilgjengelig som offentlig beta 3. mars, og kommer i endelig versjon 28. juni. Denne bærer de øvrige elementene i infrastruktursuiten: WebLogic Portal, dataintegratoren Liquid Data og applikasjonsintegratoren WebLogic Integration. I tillegg kommer det felles utviklingsmiljø, døpt WebLogic Workshop.

– Hele dette rammeverket kommer på én lisens og på én installasjon. Det leveres til stormaskin, Unix eller Windows. Du kan utvikle og teste på Windows, og så overføre alt du lager til stormaskin eller Unix.

WebLogic Portal omfatter også drift. WebLogic Integration legger data til rette for blant annet beslutningsstøtte og partnerrettede anvendelser. Liquid Data beskrives som et datavarehus i tilnærmet sanntid.

Olssøn mener kundene kan hente store gevinster gjennom integrasjonen.

– Poenget er at utviklingsarbeidet går fortere, bedre og billigere. Omfattende prosjekter kan fullføres med ett verktøy for alt fra applikasjons- og dataintegrasjon, til brukergrensesnitt og grafisk modellering av arbeidsflyt. Selv om prisen i utgangspunktet er høyt, fra 800.000 kroner per CPU, viser kalkyler at man raskt får igjen hele investeringen og vel så det. Selvfølgelig er vi åpne for å diskutere ordninger for kunder med spesielle behov knyttet til for eksempel klyngede servere. Men i store installasjoner hvor lisensutgiftene er seks til sju prosent av de samlede utgiftene, er det langt mer å hente ved å sørge for å nye tjenester og ideer settes ut i livet raskt.

Det viktigste ved det som vil komme til å hete WebLogic Platform 8.1 (dagens versjon av WebLogic bærer versjonsnummer 7.0, versjon 8.0 hopper man elegant over), er integrasjonen av de ulike verktøyene, og den felles integrasjonen med utviklingsverktøyet. Man for rask utvikling med minimal koding, ett verktøy for alt fra webtjenester til portal, og de samme ferdighetene kan brukes over det hele, avslutter BEA-folkene.

Til toppen