BEA lot seg til slutt kjøpe av Oracle

Prisen havnet et sted mellom Oracles opprinnelige tilbud og motkravet til BEA.

BEA lot seg til slutt kjøpe av Oracle

Prisen havnet et sted mellom Oracles opprinnelige tilbud og motkravet til BEA.

Oracle sier de har blitt enige om en avtale med BEA: Oracle overtar alle utestående aksjer i BEA for 19,375 dollar per aksje. Et enstemmig BEA-styre har takket ja til tilbudet.

Oracle sier at aksjeprisen verdsetter BEA til 8,5 milliarder dollar. Siden BEA har en likvid reserve på 1,3 milliarder dollar, sier Oracle at den faktiske prisen er 7,2 milliarder dollar.

I oktober kom Oracle med et tilbud til BEA om å overta samtlige aksjer for 17 dollar per aksje. BEA-styret avslo og kontret med et krav på 21 dollar per aksje.

Den avtalte prisen ligger 24 prosent over BEAs aksjekurs da børsen stengte tirsdag kveld, på 15,58 dollar.

BEA hevdet en stund at de hadde alternative beilere som kunne være villige til å betale minst 21 dollar per aksje. I midten av november leverte de gode tall for oktober-kvartalet og gode utsikter inneværende regnskapsår. Aksjekursen holdt seg likevel under Oracles opprinnelige bud på 17 dollar.

I en offisiell uttalelse fra Oracle-sjef Larry Ellison heter det at BEAs produkter og teknologi vil bidra til en «betydningsfull utvidelse» av mellomvaren Oracle Fusion.

Styreformann og toppsjef i BEA, Alfred Chuang sier at han og styret har de siste månedene vurdert ulike metoder for å øke aksjonærenes verdier, inkludert salg. Han sier seg fornøyd med avtalen med Oracle og at han ser fram til å gjennomføre en sammenslåing.

Oppkjøpet skal etter planen være fullført i løpet av sommeren, heter det.

BEA-styret har vært under press fra ledende aksjonærer, blant dem Carl Icahn, som ivret for at selskapet skulle selge seg selv på en auksjon.

Nyheten om avtalen utløste et beskjedent kursfall for Oracle i forkant av børsens åpningstid.

Oracles finanssjef Safra Catz sier hun venter at BEA vil bidra med 0,01 til 0,02 dollar i fortjeneste per aksje i løpet av det første året etter overtakelsen.

I siste hele regnskapsår hadde Oracle et overskudd per aksje på 0,81 dollar med et resultat på 4,274 milliarder dollar. Det skulle tilsi at Catz venter et årsoverskudd fra BEA et sted mellom 50 og 110 millioner dollar. Det er betydelig mindre enn årsoverskuddet på 300 millioner dollar for inneværende år som BEA impliserte med sin prognose da de la fram tallene for oktober-kvartalet.

    Les også:

Til toppen