RESULTATERFINANS

Bedre marginer i Agresso

Omsetningen i Agresso har steget med 70 prosent det siste året. Den hyggeligste nyheten etter tredje kvartal er en lav, men stadig bedre driftsmargin.

Jørgen Christiansen
23. okt. 1998 - 11:32

Agresso Group omsatte i tredje kvartal for knappe 98 millioner kroner. I forhold til sammenliknbare tall for 1997 er veksten i omsetningen på 70 prosent i tredje kvartal, og 71 prosent for årets ni første måneder.

Driftsresultatet i tredje kvartal ble 2,6 millioner kroner, mot et underskudd på samme tid i 97 på 6,9 millioner kroner. Driftsmarginen i tredje kvartal ble 2,7 prosent, og så langt i år er driftsmarginen to prosent.

I andre kvartal hadde Agresso en driftsmargin på 8,7 prosent. Selskapet er likevel meget godt fornøyd med tredje kvartal, da omsetningen har vært høyere enn den normalt er i dette kvartalet.

Så langt i år har Agresso omsatt for 267 millioner kroner. Ledelsen signaliserer at de har et mål om å nå en omsetning for året under ett på opp mot 400 millioner kroner og en resultatmargin på ti prosent. Det skulle tilsi et resultat før skatt på mellom 35 og 40 millioner kroner. Resultat før skatt etter tredje kvartal er på 6,3 millioner kroner.

Omsetnings- og resultatmålet betinger at fjerde kvartal blir omtrent like bra i år relativt til de tre første kvartalen som det var i 1997.

Det er i all hovedsak økt omsetning som har bidratt til bedrede resultater. Spesielt omsetningen i Storbritannia har vist en god utvikling med en organisk vekst det siste året på 144 prosent. Salget i Storbritannia står dermed for 34 prosent av konsernets omsetning.

I Storbritannia har Agresso det siste kvartalet inngått en samarbeidsavtale med Price Waterhouse Coopers om implementeringssamarbeid. Slike avtaler blir stadig viktigere for at Agresso skal kunne øke omsetningen i tiden fremover.

Agresso har tilsvarende avtaler med KPMG og Deloitte & Touche i Tyskland og med Deolitte & Touch og Avenir i Norge.

Noe av marginforbedringen hos Agresso skyldes en svakere norsk krone. 72 prosent av konsernets omsetning skjer nå utenfor Norge. På den annen side har sier Agresso at de i utgangspunktet har et penere marginbilde i Norge enn i resten av verden, og at en økt omsetning i utlandet således foreløpig gir lavere gjennomsnittlige marginer.

Omsetningen fordelte seg etter tredje kvartal med 91 millioner kroner i Storbritannia (34 prosent), 75 millioner kroner i Norge (28 prosent), 36 millioner kroner i Sverige (13 prosent), 25 millioner kroner i USA (9 prosent) og 24 millioner kroner i Frankrike (9 prosent). I tillegg har Agresso omsatt for omtrent 17 millioner kroner i Tyskland.

Etter kjøpet av franske Concept SA i oktober har Agresso store forventninger til omsetningen i Sør-Europa. Concept forventes å gå i null i fjerde kvartal. Det er Concepts økonomiprogramvare som trekker ned resultatet i dette selskapet. Den programvaren vil bli erstattet med programvare fra Agresso. Concepts øvrige aktiviteter innen konsoliderings- og finansstyringsprogramvare gir ifølge Agresso et positivt bidrag.

I tillegg til omsetning i Frankrike har Concept en betydelig tilstedeværelse i Italia, Spania og Belgia. Agresso mener potensialet for økt salg av programvare fra både Concept og Agresso er betydelig i disse landene.

Etter tredje kvartal er overtagelsen av Canadiske Visionary Solutions (eierandel 75 prosent) gjennomført. Sammen med betydelig vekst i Agressos datterselskap i USA har dette gitt en sterk omsetningsøkning i Nord-Amerika.

I tiden fremover vil Agresso prioritere en styrking av posisjonen i Nord Amerika sammen med en satsing i Tyskland.

Agresso har etter tredje kvartal en egenkapitalandel på 74 prosent og en meget velfylt kasse (130 millioner kroner i kontanter). Dette mener Agresso gir gode muligheter for videre vekst gjennom oppkjøp, da spesielt i Tyskland og Nord Amerika.

Selskapet har imidlertid en sterkt økende fordringsmasse, som nå tilsvarer en kreditt-tid på 118 dager. Målet er å få ned kreditt-tiden til 90 dager i gjennomsnitt. Det ligger også immaterielle eiendeler i selskapet for 38 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Dette stammer i all hovedsak fra kjøpet av Ergosoft.

TABELL: Agressos resultat for tredje kvartal 1998, alle tall i millioner kroner

Q3 1998 Q3 1997 (pro forma)
Omsetning 97,7 57,4
Driftsresultat 2,6 (5,9)
Resultat f. skatt 3,2 (6,8)
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.