Ber forlagene gjøre opp med steinalderen

Skal de kjempe mot moms på e-bøker må de også avsverge kopilås, mener EFN.

Ber forlagene gjøre opp med steinalderen
Plastic Logics e-bokleser gjør livet enklere for studenter. Forlagsbransjen vil tape kampen mot moms på e-bøker med mindre de går med på å kutte ut kopisperrer, mener EFN. Bilde: Plastic Logic

Det er et norsk paradoks at papirbøker er fritatt for merverdiavgift, men ikke de samme bøkene i digitalt format. Forlagene ønsker – selvfølgelig – at også e-bøker skal fritas for moms. EFN (Elektronisk forpost Norge) mener de undergraver sin egen argumentasjon når de samtidig tviholder på at e-bøker skal underkastes kopilås (såkalt «DRM», for «digital rights management).

I en uttalelse peker EFN på at Merverdiavgiftsloven kan frita allmennyttige formål som kunst og kultur fra avgiften, men ikke tjenester og utleieordninger. Regjeringens argument for å ilegge moms på e-bøker, bygger på premisset at enhver omsetning av digitale filer regnes som tjenester.

– Det er to svært uheldige faktorer som i dag skaper inntrykk av at digitale filer er tjenester, sier Thomas Gramstad, leder for EFN. – For det første er kjøp av digitale filer ikke omfattet og beskyttet av Forbrukerkjøpsloven. Dermed får ikke kunden de samme rettigheter, garantier og eierskap/kontroll over eksemplarer som ved kjøp av papirbøker (og CD/DVD-plater og så videre). For det andre vil de fleste forlagene utstyre e-bøkene med DRM (avspillings- og kopisperrer), som innebærer at omsetningen blir en form for utleieordning eller tjeneste, og dermed kommer i strid med lovens betingelser for momsfritak.

EFN mener følgelig at forlagsbransjen selv kan gjøre mye for å oppnå momsfritak på e-bøker.

Foreningen har to forslag: At forlagsbransjen avsverger DRM, og at den dessuten krever Forbrukerkjøpsloven utvidet til også å omfatte kjøp og salg av e-bøker og andre digitale filer. Da vil forbrukere få samme den samme rettslige status og rettigheter når de kjøper e-bøker som når de kjøper papirbøker.

– Men en slik ny strategi fra forlagsbransjen forutsetter et oppgjør med en del steinalderforestillinger og -holdninger til Internett og digital distribusjon som dessverre er ganske utbredt i dagens bransje, heter det i EFNs uttalelse.

Gramstad viser til en artikkel han publiserte i Bok og bibliotek etter Kulturrådets e-bokseminar i september i fjor. Her hadde han dette hjertesukket:

– Alle eksperimentene forlagsbransjen kan forestille seg ser ut til å ha som mål å lage e-bøker som reproduserer alle de begrensningene som papirbøker har, som at boka bare kan være ett sted, kun kan leses av en person osv. På denne måten fjerner man de fordelene som det digitale formatet innebærer, men beholder dets ulemper.

I dag sier Gramstad:

– E-bøkene må altså fungere kultur- og kunnskapsspredende på samme måte som papirbøkene gjør i dag, for at momsfritak på e-bøker skal kunne fremstå som den selvfølgelighet det egentlig burde være. Dette forutsetter at kunden/leseren får samme eierskap og kontroll over e-boka som over en papirbok.

    Les også:

Les mer om: