Berkely-forskere med ny metode som gir bedre AI

Nevrale nettverk arrangert som beslutningstrær gir forklarbar dyp læring som også har høy grad av presisjon, mener AI-forskere.

Berkely-forskere med ny metode som gir bedre AI
(Foto: Alwin Wan et al. 2020)

Nevrale nettverk arrangert som beslutningstrær gir forklarbar dyp læring som også har høy grad av presisjon, mener AI-forskere.

Innenfor kunstig intelligens er såkalte beslutningstrær  gullstandarden hvis en modell skal være både forklarlig og intuitiv. Men på komplekse oppgaver som å klassifisere bilder har trærne en presisjon som er vesentlig dårligere enn nevrale nettverk

Til toppen