Abonner
KUNSTIG INTELLIGENS

Berkely-forskere med ny metode som gir bedre AI

Nevrale nettverk arrangert som beslutningstrær gir forklarbar dyp læring som også har høy grad av presisjon, mener AI-forskere.

Foto: Alwin Wan et al. 2020
Magnus Boye, pro.ing.dk
1. juli 2020 - 05:00

Innenfor kunstig intelligens er såkalte beslutningstrær  gullstandarden hvis en modell skal være både forklarlig og intuitiv. Men på komplekse oppgaver som å klassifisere bilder har trærne en presisjon som er vesentlig dårligere enn nevrale nettverk