- Betaler gjerne for summetonen

- Telepluss følger dagens samtrafikkavtaler, sier markedssjef i selskapet, Lars Martinsen, til digi.no. Han utelukker ikke erstatningssøksmål om mobilselskapenes virksomhet påfører Telepluss økonomisk tap.

- Telepluss følger dagens samtrafikkavtaler, sier markedssjef i selskapet, Lars Martinsen, til digi.no. Han utelukker ikke erstatningssøksmål om mobilselskapenes virksomhet påfører Telepluss økonomisk tap.

Markedssjef i Telepluss, Lars Martinsen, sier at selskapet har en samtrafikkavtale med Telenor Mobil og NetCom via Telenor Nett.

For vel ett år siden varslet Telenor Mobil og NetCom at de ville innføre egne samtrafikkavtaler, noe vi har snakket med Telenor Mobil om. Men selskapet har stadig bedt om nye frister, helt til vårt produkt kom til markedet. Når vi bad NetCom om deres avtale fikk vi vite at den var identisk lik Telenor Mobil sin.

- Verken Telenor Mobil eller NetCom kan nekte oss samtrafikkavtaler. De avtalene som eksisterer etterleves av oss, sier Martinsen.

Han sier seg enig med de to mobilselskapene i at de ikke får betalt for den første oppringningen som kundene skaper i operatørenes nett, som gir opptattsignalet, og som er grunnlaget for tilbakeringingen fra Telepluss til kundene.

Problemet er at samtrafikkavtalene med de to selskapene ikke opererer med prising av opptattsignalet, som nå NetCom valgte å ta 6,99 kroner for, i tillegg til det Telepluss tar av kundene.

- Dette skjer til tross for at vi har fortalt operatørene at vi er villige til å betale for den første opprigningen. Vi forstår at det er en tjeneste å transportere et signal som fører til opptattsignalet, og er ikke uvillige til å betale for det. Men verken Telenor Mobil eller NetCom har så langt sagt hva de skal ta for opptattsignalet, noe som betyr at de ikke får betalt så lenge de ikke ber om betaling, sier Martinsen.

NetCom svarer på dette med å innføre en voldsom prisøkning på 7 kroner, til tross for at de i egne avtaler sier at det skal varsle om prisøkning to måneder i forkant.

- Dette er arrogant overfor egne kunder, mener Martinsen.

Han er imidlertid ikke bekymret for eget selskap, som har flere ben å stå på med sine 50 ansatte, omsetning på 120 millioner kroner i fjor med 11 millioner i overskudd.

- Vi vil klare dette fordi kontantkortene ikke er vår eneste inntektskilde. Vi har likevel varslet at om Telenor Mobil og NetCom rammer oss økonomisk, så vil vi søke økonomisk erstatning.

Det hele dreier seg om at de to selskapene ikke vil si hva de vil ta for summetonen. Martinsen tror årsaken til det er at selskapene etter det internasjonale prisregimet på summetoner ikke kan ta penger for dette.

Til toppen