Betatestere framhever brukervennligheten i Windows XP

Brukervennlighet er den fremste positive egenskapen ved Windows XP, ifølge 630 norske betatestere. Blant annet kan du arbeide langt mer dokumentorientert enn før.

Tilbakemeldingene fra betatestere i Norge og andre land på Microsoft Windows XP som formelt lanseres i dag, er overraskende samstemte og positive. Det gjelder både de formelle svarene som Microsoft Norge legger fram, og de mer uformelle inntrykkene som meddeles redaksjonen. Mange uttrykker selv forbauselse over hvor bra systemet er.

Mens Microsoft selv legger mest vekt på stabilitet - og det er et faktum at systemet slik sett er et stort framskritt i forhold til Windows 9x og ME - er betatesterne mest opptatt av brukervennligheten: Av de 630 norske betatesterne som har brukt systemet et halvt års tid og gitt tilbakemeldinger til Microsoft, mener 93 prosent at brukervennligheten er bra eller meget bra.

En viktig årsak til det, ser ut til å være at Microsoft har gjort grensesnittet mer tilrettelagt for en dokumentorientert tilnærming og arbeidsmåte. Hovedinnfallsvinkelen hittil, er at du åpner en applikasjon, og deretter åpner eller oppretter dokumenter som passer til applikasjonens formål. Startknappen i Windows 9x har muligheter for dokumentorientert innfallsvinkel, ved standardalternativer som "nytt Office-dokument" og "åpne Office-dokument", men hovedvekten er lagt på "programmer". Windows XP snur dette. Grensesnittet framhever "mine dokumenter", "mine bilder", "min musikk" og så videre. Når du går inn i mappene, gis du direkte valgmuligheter for ting å gjøre med innholdet i dem, og de vises slik at du får langt bedre oversikt enn tidligere over hva de inneholder.

Dette gjenspeiler styrken i Microsofts funksjonalistiske argumenter mot kritikerne som mener at integreringen av applikasjoner i operativsystemet undergraver konkurransen i programvaremarkedet. Svaret er at applikasjoner dreier seg om hva du vil gjøre med skriftlige dokumenter, sammensatte dokumenter, bilder, musikk og så videre. I stedet for å fordele funksjonalitet per applikasjon, er det langt mer hensiktsmessig å gjøre funksjonalitet tilgjengelig per dokument.

Dette er mest tydelig i hvordan Windows XP behandler bilder. Går du inn i en mappe der undermappene inneholder bilder, viser ikonene for undermappene små gjengivelser av de første bildene i mappen, for å gi en rask visuell oversikt over hva innholdet er. Åpner du en mappe og merker av ett eller flere bilder, får du en meny som viser hva du kan gjøre med bildene - skrive dem ut, redigere dem, legge dem ved en e-post og så videre. Velger du utskrift, kommer neste valg naturlig: Hvor store skal bildene være i utskrift? Du velger helside, 10 cm ganger 15 cm eller noe annet. Utskriftfunksjonen legger bildene optimalt på plass på arket.

Skal bilder legges ved e-post, velger du et maksimalt format som de ikke skal overstige, for eksempel 640 ganger 480 punkter. Reduksjonen skjer automatisk, samtidig som bildene komprimeres til jpg-format. Du slipper å ta opp en bildeapplikasjon for å gjøre alle disse tingene, og hele prosessen går langt raskere og er mye enklere.

I tillegg til et mer dokumentorientert grensesnitt, er gjøremål knyttet til håndteringen av systemet også forenklet. Et eksempel er bruken av Windows XP i lokale nettverk. Systemet forenkler arbeidet med å kople sammen PC-er enten med kabel eller trådløst, og har alt du trenger for å dele Internett-tilgang. En egen brannmur er integrert i systemet, og Microsoft forsikrer at de har lært av problemene med Internet Information Server: Alt som har med sikkerhet å gjøre, er i utgangspunktet regulert til maksimal beskyttelse. Brannmuren skal sikre at mappe- og ressursdeling på innsiden, ikke gjøres synlig eller tilgjengelig på Internett-siden.

De andre egenskapene som de norske betatesterne mener er "bra" eller "meget bra", er design (85,7 prosent), multimediastøtte (83,0 prosent), stabilitet (80,5 prosent) og ytelse (også 80,5 prosent).

Til toppen