Betryggende tilbakemelding om moms på programvare

- Næringsdepartementet har lovet oss en forskrift som vil avverge at norsk programvare diskrimineres når mva-reglene endres, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge.

Før å øke skatteinngangen, bestemte Regjeringen seg i høst for at man ville gjøre endringer i mva-reglene. Endringene betyr at alle som ikke fører momsregnskap, blant annet banker, privatpersoner og offentlig sekter - inkludert sykehus og skoler - vil kunne spare store summer på å kjøpe programvare fra utlandet.

Stortingsrepresentant Per Kristian Foss (h) tok opp saken i spørretimen 25. oktober. Næringsminister Grethe Knudsen svarte at også den nye IT-bransjen må være med på å betale for viktige velferdsoppgaver.

- Vi prøvde å få utsatt momsreformen som vi syntes ble innført for raskt, og med helt åpenbare mangler, sier politisk rådgiver Kaj-Martin Georgsen for Høyres stortingsgruppe til digitoday.no. - Det ble gjort unntak for noe grensehandel, for eksempel slalåm i Trysil. Da burde den mer moderne grensehandelen med programvare og IKT-tjenester også fått tilsvarende behandling.

- Jeg var veldig opprørt når vi ble klar over hvordan endringene i reglene for merverdiavgift ville slå ut for programvarebransjen, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge til digitoday.no. - Vi hadde et møte med statsråd Grete Knudsen, der vi mener vi oppnådde god forståelse for problemstillingen. Departementet sa det skal lages en forskrift som løser problemstillingen og som hindrer diskriminering av norsk programvare. Det skal også komme en redegjørelse i forbindelse med offentliggjøringen av eNorge-planen versjon 2 mandag ettermiddag 11. desember. Vi er beroliget av dette, men føler oss stresset på tiden.

Til toppen