Bibliotek-Bendik får millioner til nytt magasin

Nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas får 12 millioner kroner til endelig å kunne starte byggingen av et underjordisk magasin for oppbevaring av offentlig informasjon. Men veien til digitalisering av informasjonen og mindre lagringsplass er lang og kostbar.

Bendik Rugaas tar oppstyret rundt Nasjonalbudsjettet med stor ro. Som tidligere statsråd for Arbeiderpartiet kjenner han drillen rundt tildeling av politiske midler og vet at det kun tas små skritt av gangen.

Derfor er Rugaas glad når han endelig ser ut til å få tildelt økonomiske midler til bygging av et underjordisk magasin ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Men det er bare startkapital han har fått.

Prosjektet har totalt en kostnadsramme på 113 millioner kroner.

- Vi trenger ti ganger så mye, men dette er den vanlige prosedyren, sier Rugaas. Han regner med at magasinet vil stå ferdig mot slutten av 2002, eventuelt begynnelsen av 2003. I perioden 203-2005 skal nemlig hele Universitetsbiblioteket være tømt på grunn av restaurering, eller en såkalt totalrenovering.

Også driftstilskuddet til biblioteket blir foreslått økt med 5,1 millioner i budsjettet for neste år til 147,9 millioner kroner.

Denne økningen inkluderer midler til digitalisering, opplyser Berit Griebenow som er informasjonssjef i Kulturdepartementet.

Digitaliseringen vil både løse et plassproblem i fremtiden, men også tilgjengeliggjøre informasjonen for hele den norske befolkning.

Griebenow mener at digitaliseringsprosjektene i Nasjonalbiblioteket er godt i gang, men er klar over at det trengs enorme midler for å gjøre hele jobben ferdig.

- Det er et enormt behov i alle de nordiske land, digitalisering er et tema som blir diskutert på nordiske kulturministermøter, sier hun.

Et av prosjektene foregår i statskanalen Norsk Rikskringkasting som lenge har advart mot at deler av kulturarven blir ødelagt hvis ikke noe blir gjort snart. Derfor samarbeider de to statlige virksomhetene med å konvertere radioarkivet til NRK og putte det inn i et sikringsvelv i fjellet i Rana, hvor hovedavdelingen til Nasjonalbiblioteket er lokalisert. I neste omgang skal TV-arkivet konverteres og lagres.

- Vi har så langt investert fire-fem millioner kroner i prosjektet, mens NRK også har bidratt med penger og folk for å få dette på plass, sier Rugaas til digitoday. Einar Førde har tidligere signalisert overfor storting og regjering at statskringkasteren totalt trenger 200 millioner kroner for å utføre det viktige arbeidet, men fått ballen i retur.

Les om saken fra i fjor vår:
Departementet mener arkivet er NRKs ansvar
- Tempoet må økes betraktelig, men jeg vil ikke anslå en fremdriftsplan. Guds kvern maler langsomt, det gjør det også i departementet, filosoferer Rugaas og mener at selve jobben og konverteringen kan gjøre kjapt, bare midlene er på plass.

Allerede for tre år siden dokumenterte digitoday.no behovet for en enorm nasjonal innsats for heldigitalisere alle avisene som lå i bibliotekets arkiver.
Les saken fra juni 1997 her
300 årsverk med avisdigitalisering

Blant annet hevdet biblioteket at de brukte 20 trailere for å frakte 500 tonn med avispublikasjoner fra Oslo til Mo i Rana. Biblioteksjefen innrømmer at det hele vil ta tid.

- Det er en stor munnfull å digitalisere tidsskriftene og bøkene ja. Vi er ikke i nærheten på kort sikt.

Likevel synes Rugaas det er meget viktig å få jobben gjort, ikke minst på grunn av at folket har rett til å ha informasjonen og innholdet tilgjengelig på nett i digitalt format.

- Diskusjonen rundt publiseringsrettigheter er en forsinkende faktor. Men det finnes nok av Maxweller og Murdocher der ute som ikke vil at informasjonen skal være gratis for alle. Ikke minst derfor er det viktig at vi får dette på plass, sier han og venter i realiteten på den store nasjonaldigitale åpenbaringen.

Til toppen