Bill Gates: IT-keiser i India

Microsoft-lederens besøk i India varte knapt 24 timer. 10 sjefer for delstatsregjeringer fikk hver sin 20 minutters audiens. Keiser Bill lyttet og lovet partnerskap til felles beste.

Microsoft-lederens besøk i India varte knapt 24 timer. 10 sjefer for delstatsregjeringer fikk hver sin 20 minutters audiens. Keiser Bill lyttet og lovet partnerskap til felles beste.

Bill Gates kom til New Delhi 13. september om kvelden. Neste kveld var han på vei til Sydney for å rekke åpningen av OL.

Delstatene i India er gjerne større enn de største landene i Europa. Det er også store forskjeller mellom dem, kanskje større enn mellom nasjonalstatene i vest. Blant annet har de egne språk, i tillegg til den offisielle engelsken. Men ett har de felles: Et intenst behov for å være med på den nye økonomien.

Ingen personifiserer den nye økonomien bedre enn Bill Gates, datafriken uten universitetsgrad som er blitt verdens rikeste på både dollar og innflytelse. Den indiske delstatsregjeringen som får Gates på kroken, sikrer seg både popularitet og målbar økonomisk framgang.

Følgelig ventet ti ledere av delstatsregjeringer - såkalte "CM" eller "chief minister" - på Gates i New Delhi, og fikk hver sin tilmålte 20 minutters audiens. De fleste fikk løfter om investeringer og støtte til utdanning og opplæring. India har mye å by på, med ekspertise i alt fra forretningssystemer til satellittsamband.

CM Ram Prakesh i delstaten Uttar Pradesh var blant dem som oppnådde mest. Han fikk Gates' underskrift på en intensjonsavtale om samarbeid innen e-administrasjon og styring av sykehus. Microsoft skal bidra til blant annet telemedisin. Prakesh forespeilte pressen også en intensjonsavtale innen IP-nettverk på landsbygda. Delstaten er Indias nest største innen programvareeksport med 700 millioner dollar i året, ifølge The Times of India.

CM Vilasrao Deshmukh i delstaten Maharashtra fikk fem millioner dollar fra Microsoft i støtte til tiltak rettet mot å kurse arbeidsløse i IT. Pengene går til utdanningsinstitusjonen Bhartiya Vidya Bhavan med hovedsete i Mumbai (tidligere kjent som Bombay), som regner med å kurse 50.000 elever. Deshmukh tar ifølge Bombay Times sikte på å gjøre Mumbai til Indias e-handelshovedstad. Samtalen mellom han og Gates dreide seg ellers om Microsofts bidrag til dette og om hvordan e-orienterte offentlige informasjonssystemer kan bidra til å redusere korrupsjon i det offentlige, og gjøre livet enklere for vanlige folk. Delstaten har allerede opprettet et IT-inkubasjonssenter i Vashi.

CM Keshubhai Patel i delstaten Gujarat diskuterte satellittsamband med Gates. Gujarat har allerede et viktig senter for den indiske romfartsorganisasjonen ISRO (Indian Space Research Organisation), og kan følgelig bidra til Microsofts satellittplaner. Microsoft har ellers en intensjonsavtale for samarbeid med et lokalt programvareselskap. Gates skal ha svart positivt på Patels forslag om ulike former for samarbeid mellom delstatsmyndighetene og Microsoft, blant annet etableringen av et eget utviklingssenter, videreføring av to lokale prosjekter og opprettelsen av et eget IT-institutt for kvinner i Gujarat. Gates lovet å sende en Microsoft-delegasjon på høyt nivå for å videreføre arbeidet med disse forslagene.

Gates snakket også med CM-ene i Andhra, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan og Delhi. Ifølge indisk presse greide også Kerala og West Bengal å oppnå en viss form for kontakt med Gates, selv om deres CM-er ikke fikk egen audiens hos IT-keiseren.

I en lederartikkel skrev The Times of India at det er lett å gjøre narr av iveren hos de indiske politikerne overfor rikmannen fra vesten, og trekke fram harde tall som viser at de eneste virkelig forpliktende løftene bare gjelder 55 millioner dollar, hvorav 50 til Microsofts eget senter i Hyderabad. Hovedpoenget for avisa er likevel Gates tydelige interesse i India, hans syn på de store mulighetene landet har, og det enorme behovet for allianser og partnerskap som Microsoft er nødt til å inngå verden over dersom DotNet-strategien skal lykkes.

Avisas råd til CM-ene: "Kast ikke bort tid og energi på å tigge penger fra høyt profilerte individer. Fokuser i stedet på å legge forholdene til rette for næringsutvikling og på å bygge infrastruktur. Da vil også de store pengene komme."

Les mer om Bill Gates og Microsofts Asia-satsing i disse artiklene:


India: Lokale giganter i allianse med Microsoft
Indias statsminister i samspill med begge Bill
Fjernarbeid flytter jobber fra USA til India
Microsoft trapper opp egen virksomhet i India
Bill Gates vil ha MIT Media Lab i India
Sterk framgang for Malaysias "Multimedia Super Corridor"
Gates - statsministerkamerat i Malaysia
Microsoft: Drahjelp til IT i Malaysia
Gates fletter et internasjonalt nett for Microsoft

Til toppen