Bill Gates må vitne foran publikum

Til Microsofts heftige protester må selskapets gründer og toppsjef, Bill Gates, stille til åpne avhør for media og publikum i saken regjeringen har reist mot selskapet. Samtidig sier dommeren at avhørene foran rettssaken 8. september må få en slik form at Gates og andre vitner fra Microsoft ikke tvinges til å offentliggjøre forretningshemmeligheter.

Gates' vitnemål skulle opprinnelig startet i dag, men må antakelig utsettes. Dommeren vil at representanter for media, Microsofts advokater og regjeringen finner ut hvordan floken kan løses. Vitneavhørene må gjennomføres før den formelle rettsbehandlingen av regjeringens og delstatenes søksmål mot Microsoft kan ta til.

Dommerens avgjørelse om åpne vitneavhør kom etter en henvendelse fra New York Times, Seattle Times og forlaget Ziff-Davis. Opptak av lyd og bilde skal imidlertid ikke tillates.

I amerikansk rettspraksis foregår vitneavhør før en rettssak gjerne bare med advokater tilstede. Hensikten er å avdekke bevismateriale som siden kan brukes i retten, og det er svært sjelden media eller tilskuere får være til stede, selv om en 85 år gammel lov sier at slike avhør skal være like åpne som enhver rettssak.

Åpne avhør kan tvinge dommeren til å lede seansene og vurdere eventuelle krav om at tilskuere og publikum må forlate salen dersom for eksempel Microsofts advokater mener at forretningshemmeligheter kan trues.

Microsoft argumenterte sterkt i mot å åpne avhørene for media og publikum, men skal ikke ha fremmet noe anke mot dommerens avgjørelse.

Rapporter i amerikanske media tyder på at dommeren var motvillig av hensyn til tidsskjemaet i saken, men måtte gi seg fordi lovens bokstav var så klar.

Til toppen