Billigere Telenor-samband

1. august senker Telenor prisene på leide samband. Prisreduksjonene er størst for enkelte høyhastighetssamband i landsnettet.

Telenor-justeringene består av både en generell prisreduksjon og en geografisk utvidelse av rabattordningene. Prisene blir satt ned generelt med fem-ti prosent for digitale samband med kapasitet fra 64 kbit/s og opp til 155Mbit/s, melder selskapet. Med prisreduksjonene ønsker Telenor å stimulere til økt utnyttelse av ledig kapasitet i landsnettet. Økt utnyttelse av landsnettet vil igjen kunne bidra til ytterligere prisreduksjoner.

Både kapasitets- og stamnettrabatten vil omfatte flere områder og strekninger. På de mest trafikkerte strekningene mellom de fire største byene, øker for eksempel stamnettrabatten med fem prosent til 15 prosent. Dette betyr at enkelte høyhastighetssamband i landsnettet - som mellom Trondheim og Tromsø - får prisreduksjoner på mellom 15 og 17 prosent.

Endringene i rabattvilkårene gjelder fra 1. september 1998.

Adm. direktør Jan Edvard Thygesen i Telenor Nett understreker at Telenor også har ytterligere oppgradert kapasiteten på flere av de viktigste hovedføringene i landsnettet, men at det største kommunikasjonsbehovet tross alt ligger innenfor byene, ikke mellom dem.

- Hele 75 prosent av dagens sambandsmasse er kortere enn 40 kilometer, sier Thygesen.

Dersom behovet for kapasitet i landsnettet øker slik enkelte hevder, ser han ikke bort fra at Telenor i fremtiden vil kunne tilby 34 Mbit/s-samband i landsnettet for samme pris som man i dag må betale for et 2 Mbit/s-samband.

Peker til Telenors komplette prisliste for leide samband fra 1. august, finner du i margen til høyre.

Til toppen