Birdstep oppgraderer IP-sone-serveren

Birdstep er ute med versjon 1.5 av sin IP Zone Server som forenkler implementering av soner med betalt trådløs Internett-aksess.

Birdstep IP Zone Server brukes av tilbydere som vil opprette trådløs Internett-aksess i et avgrenset område, for eksempel en flyplass, et hotell, eller en messe og så videre. Serveren er uavhengig av plattform, og kan brukes uavhengig av om Internett skal nås gjennom Bluetooth eller trådløst Ethernet etter en av IEEE 802.11-standardene.

Versjon 1.5 tilbyr bedre sikkerhet og snokvarsling ("intrusion detection"), forenklet installasjon og integrert støtte for sømløs overgang mellom ulike former for trådløs Internett-aksess.

Det siste innebærer at dersom en kunde beveger seg inn i IP-sonen mens hun har nettilgang over en GSM-forbindelse, vil hun automatisk overføres til det langt raskere og langt billigere tilbudet i IP-sonen. Tilsvarende skjer dersom hun skulle bevege seg ut av IP-sonen - forutsatt selvfølgelig at klient programvaren er tilrettelagt for begge former for kommunikasjon.

Birdstep-serveren kan også utvides med egnet programvare for fakturering.

En opptelling i fjor tydet på at det var etablert rundt 2000 IP-soner verden over. In-Stat/MDR tror tallet vil vokse til 42.000 i 2006, og at omsetningen av relaterte tjenester vil vokse fra 11,3 millioner dollar til 643 millioner dollar.

Til toppen