Birdstep roper hurra for databasebestilling

En ikke oppgitt "global leverandør" har bestilt Birdstep RDM Server for 1,2 millioner dollar over tre år.

Den globale leverandøren beskrives som en en viktig produsent av maskin- og programvare. Beskrivelsen passer til Birdsteps forrige partner i en databaseavtale, Hewlett-Packard.

Les også:

HP-avtalen i juli gjaldt RDM Embedded, en database til bruk i dedikerte systemer, og som HP ville bruke i forbindelse med uspesifiserte driftsapplikasjoner for lagringssystemer.


I likhet med RDM Embedded (RDM står for "Raima database management") er RDM Server en videreutvikling av teknologien Birdstep overtok med oppkjøpet av det amerikanske selskapet Centura. RDM Server er en databasemotor med klient/server-egenskaper som kan integreres i applikasjoner. I visse tilfeller kan en slik integrering gi fordeler innen både ytelse, drift og skalerbarhet.

Birdstep forteller at avtalen på 1,2 millioner dollar er den største hittil for RDM Server som nå er kommet i versjon 4.0. Avtalen har utløst en kraftig kursstigning for Birdstep, se artikkelen Birdstep rett opp etter database-avtale i vår søsterpublikajson iMarkedet.

RDM Server håndterer standard ANSI SQL, og er tilgjengelig under Windows, Red Hat Linux, AIX, HP-UX og eldre versjoner av Solaris. Denne listen tyder på at det bare er to alternativer for hvem avtalepartneren kan være: HP eller IBM.

Til toppen