Blinde mister nettilgang?

Gigantfusjonen mellom Telenor Nextel og Schibsted Nett fører til at noen brukergrupper mister funksjonalitet de har tatt for gitt - når alle Schibsted Netts kunder overføres til Telenor Nextel 1. september. Blant annet har Nextel ikke noe tilbud for blinde brukere.

Gigantfusjonen mellom Telenor Nextel og Schibsted Nett fører til at noen brukergrupper mister funksjonalitet de har tatt for gitt - når alle Schibsted Netts kunder overføres til Telenor Nextel 1. september. Blant annet har Nextel ikke noe tilbud for blinde brukere.

Den 1. september nedlegges Schibsted Netts noder for tilkobling mot Internett. Alle SNs kunder må deretter koble seg til Internett via Telenor Nextels infrastruktur.

I den forbindelse hevder formann i IBIO (Internettbrukernes Interesseorganisasjon), Sverre Holm, at alle disse brukerne får betydelig reduserte tjenester og at endel vil miste aksessen til Internett.

- Dette til tross for at brukerne siden fusjonen ble kjent, har blitt beroliget med at alt skal bli mye bedre, og at det bare vil være å skifte telefonnummer, skriver Holm i en e-post til pressen og IBIOs medlemmer.

Det er spesielt blinde og synshemmede brukere Holm mener vil miste aksessen. Årsaken til dette er at det i dag ikke finnes programvare som både fungerer sammen med det ekstrautstyret de blinde og svaksynte trenger, og som samtidig kan bruke Telenor Nextels nye "supernett". Schibsted Netts infrastruktur har - ifølge Holm - løsninger som brukes av synshemmede i dag. Derfor ser ikke Holm noen annen løsning for disse enn å skifte leverandør.

Sverre Holm kritiserer også Telenor Nextel for ikke å tilby aksess for folk som ikke ønsker å benytte seg av det vanligste datautstyret.

- Det finnes heller ikke programvare som både fungerer mot Telenor Nextels nye nett og på for eksempel gamle DOS-baserte PC-er som ikke kan kjøre Windows, skriver han.

- Disse brukerne har valget mellom å skifte leverandør eller å kjøpe seg en ny maskin med den "riktige" programvaren, sier Holm.

Brukerne fra Schibsted Nett vil likevel ikke få all den funksjonaliteten de er vant til. Ifølge Holm tilbyr SN en rekke tjenester basert på terminalbasert innlogging og Unix shell-aksess. Dette gjelder blant annet vertøy til sortering og videresending av e-post.

- Det er ikke plass på Nextel-toget for de som ønsker å ha med seg den bagasje SN ga plass til.

Informasjonssjef ved Telenor Nextel, Arne Cartridge, sier til digi at han ikke har fått lest kritikken ennå, men han synes den kommer noe tidlig.

- Vi har blant annet en dialog med Blindeforbundet om hvordan vi kan få til en best mulig løsning, men dette er ikke ferdig ennå, sier han.

Cartridge sier likevel at IBIO har rett i at det for noen brukergrupper vil bli noe reduserte tjenester, men han mener at dette kun gjelder et fåtall kunder.

-Dette gjelder 3-4 områder og vi jobber med å finne gode løsninger her også. Men arbeidet med løsningene for synshemmede har høyere prioritet.

Han sier at de ikke helt har avgjort hvordan dette skal gjøres, men forklarer at det er endel sikkerhetsmessige aspekter her som må løses.

-Vi er ikke helt sikre på om vi ønsker å slippe kundene så langt inn i vårt system som et Unix-shell vil tilsi, avslutter Cartridge.

Det ser altså ut at Telenor Nextel har flere tjenester på gang, så de kundene som ønsker mer funksjonalitet, må nok smøre seg med tålmodighet.

Jeg må likevel si meg noe forundret over at disse tjenestene ikke er klargjort ennå. Det er jo tross alt ganske lenge siden fusjonen ble gjort kjent, så mangel på tid burde ikke være noen unnskyldning.

Til toppen