Blir distrahert av å jobbe i felles kontor

Folk føler tiden blir kastet bort på sladder og kaffeprat på jobben, viser en fersk undersøkelse.

En Lexmark-undersøkelse om folks arbeidsvaner avdekker at 15 prosent føler jobben stjeler unødig tid. Dette kan være forstyrrelser fra kolleger, kaffeprat og unødig bruk av Internett.

Undersøkelsen ble gjennomført i sommer mot 4600 kontormedarbeidere i ni europeiske land: Frankrike, Storbritannia, Belgia, Italia, Nederland, Tyskland, Østerrike, Spania og Polen.

For å jobbe uforstyrret, jobber europeerne hjemme 1 time og 14 minutter om dagen, i følge undersøkelsen fra skriverleverandøren Lexmark.

De kontoransatte oppgir disse punktene som forstyrrende faktorer:

1. Sladre med kolleger – 45 prosent.

2. Lage te eller kaffe – 45 prosent.

3. Surfe på Internett – 43 prosent

4. Sende e-post til venner– 25 prosent.

5. Lese aviser – 20 prosent.

Som en følge av dette, mener en fjerdedel av de kontoransatte at de like produktive eller mer produktive når de jobber hjemme.

57 prosent av europeerne, spesielt de i Storbritannia (63 prosent), Nederland (64 prosent) og Tyskland (70 prosent) tror at i løpet av de kommende ti årene vil alle ansatte få tilbud om å jobbe fleksitid.

En tredjedel tror at det mobile kontor vil erstatte dagens kontorlokaler.

Ikke overraskende er polakkene de mest fleksible. Nesten halvparten av dem (46 prosent) sier at produktiviteten hjemme er like god eller bedre enn på kontoret. Polakkene er de som jobber mest hjemme av alle – over 2 timer om dagen.

Lexmark-undersøkelsen viser at britene er de minst produktive av europeerne. De utnytter bare 78 prosent av dagen til å jobbe, selv om de har kortere arbeidsdager enn de fleste nabolandene.

Tyskerne utnytter derimot 89 prosent av arbeidsdagen produktivt, før de drar hjem for å slappe av.

Nesten en tidel av de kontoransatte er mest produktive om kvelden. A-menneskene (4 prosent) påstår derimot at de er mest effektive like etter at de har stått opp.

De aller fleste er mest produktive før lunsj, men det gjelder ikke advokater og folk i telekommunikasjonssektoren.

Blant de telekom-ansatte er 13 prosent mest produktive hjemme, mot bare 3 prosent i helsesektoren.

Til toppen