Blir Norges største ASP-bruker

Trondheim kommune har inngått avtale med Telenor om drift av kommunens IKT-løsninger. Dette er Norges største outsourcingavtale (ASP-avtale), med over 3000 tilknytningspunkter.

Trondheim kommune har inngått avtale med Telenor om drift av kommunens IKT-løsninger. Dette er Norges største outsourcingavtale (ASP-avtale), med over 3000 tilknytningspunkter.

Løsningen innebærer at Trondheim kommune setter bort store deler av driften av sine IKT-tjenester til Telenor gjennom en ASP-avtale. Avtalen omfatter 3200 PC-er/arbeidsstasjoner, nettverk og applikasjoner samt telefoni og skal gi bedre løsninger for kommunen og kommunens medarbeidere på en rekke områder. Avtalen gjør Trondheim kommune til Norges største ASP-bruker, og blant de desidert største aktørene innenfor offentlig sektor i Europa som har satset på en slik løsning, skriver partene i en felles pressemelding.

Avtalen bygger på en sentral driftsmodell, en såkalt "tynnklient-modell", som blant annet betyr at programvare i all hovedsak ligger på servere hos leverandøren og ikke på PC-er eller servere hos kommunen. Dette skal gi kommunen bedre og mer stabile IT-løsninger.

Løsningen gir videre muligheter for en mer fleksibel og mobil arbeidsform, gjennom flere bærbare, trådløse PC-er. Det blir internett-tilgang nå også for de medarbeiderne som i dag opererer på lukket/sikkert datanett internt i kommunen.

Samtidig opprettes et laboratorium for grundig testing av nye produkter før de gjøres tilgjengelige, og den interne datakapasiteten blir forbedret. Flere av de nye produktene, eksempelvis Microsoft Office, vil bli innført på våren 2002.

Avtalen er treårig med mulighet for ett års forlengelse og erstatter dagens avtaler mellom Telenor og kommunen. Det økonomiske omfanget av avtalen er på dagens nivå. Den årlige kostnaden vil, ifølge Adresseavisen, være på 45 millioner kroner.

- Når vi nå etter lange og grundige forhandlinger med flere leverandører valgte Telenor, er det fordi dette gir Trondheim kommune den beste og mest kostnadseffektive IT-løsningen. Vi mener i tillegg at dette er et meget fremtidsrettet valg, sier rådmann Knut Sæther.

- Avtalen er et eksempel på at aktører i offentlig sektor har fått et bevisst forhold til outsourcing av IKT-løsninger. Ved å sette bort drift av disse løsningene, frigjør kommunen verdifulle ressurser, slik at de ansatte og administrasjonen kan konsentrere seg om å løse sine oppgaver til innbyggernes beste. Vi ser Trondheim som en foregangskommune i dette arbeidet, sier Tarjei Holskil, divisjonsdirektør i Telenor Business Solutions.

Telenor konkurrerte med et annet selskap om kontrakten, og til tross for at samarbeidet med kommunen tidligere har vært preget av endel problemer, mener partene dette nå er ordnet opp i. Avtalen innebærer at for eksempel hjemmehjelpene i kommunen vil kunne ta med seg sin bærbare PC ut på jobb, registrere arbeidsoppgavene opp mot det sentrale datasystemet etter hvert. Dette håper de, firtsatt ifølge Adressa, skal spare mye tid for slike brukere.

Til toppen