- Bomskudd om datalagring

Feil at EU-direktivet ikke utvider dagens lagringsordning, sier Telenor.

- Bomskudd om datalagring

Feil at EU-direktivet ikke utvider dagens lagringsordning, sier Telenor.

- Datalagringsdirektivet vil ikke innebære store endringer for verken politi eller borgere.

Det hevdet Inger Marie Sunde, tidligere førsteadvokat i Økokrim i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv (DN) forrige uke.

Telenor reagerer nå på oppfatningen om at EU-direktivet ikke utvider dagens praksis med lagring av trafikkdata.

- Dette synet er underlig, siden direktivet krever lagring av alle trafikkdata i seks til 24 måneder, skriver personvernombud Kjetil Rognsvåg i Telenor i et tilsvar i DN fredag.

Han peker på at Telenor i dag lagrer trafikkdata i tre eller fem måneder for fast og mobiltelefoni, mens deres opplysninger om internettrafikk lagres i tre uker.

- Telenor ønsker ikke å lagre mer informasjon om kundene enn vi trenger for å betjene dem, skriver personvernombudet.

Rognsvåg ønsker også å oppklare det han mener er en misforståelse om at direktivet ikke krever lagring av hvilke nettsider publikum besøker.

EU-reglene pålegger nemlig lagring av IP-adresser i begge ender av trafikken.

Ifølge Telenor-representanten gir det et godt bilde av både hvor folk sender e-post, men også hvor den enkelte surfer.

Han forsikrer at teleselskapet allerede i dag har et godt samarbeid med politiet, og utleverer trafikkdata i kriminalsaker.

    Les også:

Til toppen