Bondevik og Persson diskuterer tele-fusjon

Kjell Magne Bondevik vil i et møte i dag med sin svenske kollega Gøran Persson foorsikre seg om at de to nasjonalstatene til sammen skal eie et flertall av aksjene i det fusjonerte Telenor/Telia.

Kjell Magne Bondevik vil i et møte i dag med sin svenske kollega Gøran Persson foorsikre seg om at de to nasjonalstatene til sammen skal eie et flertall av aksjene i det fusjonerte Telenor/Telia.

I intensjonsavtalen som ble signert av samferdselsminister Odd Einar Dørum og den svenske næringsminister Björn Rosengren åpnes det for muligheten til at en av de to nasjonalstatene kan selge seg helt ut av det nye teleselskapet.

Fra norsk side er det en klar forutsetning at avtalen sikrer statlig eierskap, med minst 51 prosent av aksjene. Hvert land kan eie inntil 33,4 prosent etter at selskapet er delprivatisert, noe som etter planen skal skje i løpet av år 2000.

Til toppen